แชร์! เทคนิคการทำข้อสอบ TOEIC Part Reading

1248

เอาล่ะ มาถึงสนามข้อสอบ Toeic ที่หลายคนต้องกุมขมับกับพาร์ทของ Reading การอ่านที่มีความยาวกินเวลาในการทำข้อสอบในแต่ละครั้งมากๆ แต่จริงๆ แล้วมันมีเทคนิคอยู่ซึ่งตรงนี้ขึ้นอยู่กับความพยายามของเพื่อนๆ ทุกคนด้วย หวังว่าอ่านเทคนิคนี้แล้วเพื่อนๆ จะนำหลักการไปใช้ในการทำข้อสอบพาร์ทการอ่านใน Toeic ได้ผ่านฉลุยกันไปเลย

  • ไม่ต้องอ่านหมด

ข้อผิดพลาดของผู้สอบที่เจอบ่อยที่สุด คือ เริ่มอ่านเอาความหมายตั้งแต่ต้นจนจบ ซึ่งเป็นการกระทำที่เสียเวลา และไม่ตอบโจทย์ของข้อสอบ Part นี้ เพราะเขาไม่ได้ถามคำถามจากเรื่อง แต่เขาให้เราเติมคำในช่องว่าง ซึ่งวัดเรื่อง Grammar กับ Vocabulary ดังนั้น เราควรเริ่มอ่านแค่ตรงรอบๆ ช่องว่างเพิ่มหาคำตอบ หรือบางกรณีอาจจะมีการอ่านหัวเรื่อง หรือประโยครอบๆ เพื่อหาคำตอบก็ได้ แต่ไม่จำเป็นต้องอ่านเพื่อเข้าใจทั้งเรื่อง

.
  • ห้ามเริ่มจากการแปล

ข้อนี้สำคัญมากๆ ในข้อสอบมีลักษณะตัวเลือก 2 แบบคือ

  1. ถ้าตัวเลือกหน้าตาคล้ายกันเช่น a. manage b. managing c. managed d. manager เราไม่ต้องแปลเพราะคำถามข้อนี้ ทดสอบเราเรื่อง Grammar เราต้องตอบตามกฏของ Grammar 
  2. ถ้าตัวเลือกหน้าตาไม่คล้ายกัน เป็นการถาม Vocabulary หรือเป็น Connector เช่น a. complaint b. record c. charge d. value ให้เราแปลเพื่อตอบ
  • เวลาในการทำข้อสอบ

เรื่องเวลาในการทำมีความสำคัญมากๆ ไม่ควรใช้เวลากับข้อหนึ่งนาน เฉลี่ยแล้วก็มีเวลาข้อละ 20-25 วินาทีเท่านั้น ถ้าใช้เวลาเกินนี้ อาจจะทำไม่ทันใน Part ถัดไปนะ

Share
.