หลักการใช้ if กับ whether

3939

If & Whether มีหลักใช้งานที่คล้ายคลึงกันมากๆ รวมถึงสามารถใช้แทนกันได้แต่ไม่ยากถ้าจะทำความเข้าใจถึงการใช้งานของทั้งคู่ เรามาดูกันเลย

หลักการใช้ If คือ ใช้เมื่อต้องพูดถึง 2 เหตุการณ์และมันมีเงื่อนไขเกี่ยวข้องกัน
if โดยทั่วไปแล้วเราคุ้นเคยกับการใช้ if ใน  if clause แปลว่า “ถ้า…”

.

ตัวอย่างเช่น

If you go, I will go with you. ถ้าคุณไป ฉันจะไปกับคุณ

If I were you, I would study hard. ถ้าฉันเป็นคุณ ฉันจะตั้งใจเรียนหนังสือ

แต่ if ถ้าใช้ในประโยค Indirect Question แปลว่า “ว่า…”.
ซึ่ง Whether ในประโยค Indirect Question แปลว่า “ว่า…” เช่นเดียวกันกับ if

ดังนั้น ในประโยค Indirect Question สามารถใช้ if / whether แทนกันได้

ตัวอย่างเช่น

Could you tell me if/whether she likes dogs? ช่วยบอกฉันหน่อยว่าหล่อนชอบสุนัขไหม

Could you tell me if/whether your friends may come today or not? ช่วยบอกฉันหน่อยว่าเพื่อนๆของคุณจะมาวันนี้ใช่หรือไม่

นอกจากนี้ยังสามารถใช้ if/whether แทนกันได้เมื่อต้องการตอบคำถามแบบอ้อมๆ เช่น

Will you go to the party tonight? คุณจะไปงานปาร์ตี้คืนนี้ไหม

I’m not sure if/whether I will go to the party tonight. ฉันไม่แน่ใจว่าฉันจะไปปาร์ตี้คืนนี้

Can you help me lift the table up to the car? คุณช่วยฉันยกโต๊ะไปที่รถได้ไหม

I don’t know if/whether I can lift this table up. ฉันไม่แน่ใจว่าฉันสามารถยกโต๊ะนี้ได้ไหม

ข้อพึงระวัง whether กับ if

ในประโยคที่แปลว่า “ว่า..” ถ้ามีตัวเลือก 2 อย่างให้ใช้ whether เท่านั้น ไม่สามารถใช้ if ได้ แต่หากมีตัวเลือกมากกว่า 2 ขึ้นไปจะสามารถใช้ if ได้เช่น

I didn’t know whether my mom would arrive on Friday or Saturday. ฉันไม่รู้ว่า แม่ของฉันจะกลับมาวันศุกร์หรือวันเสาร์
หมายความว่า ไม่แน่ใจว่าแม่จะกลับมาวันศุกร์หรือวันเสาร์

แต่หากประโยคนี้ ใช้ if แทน
I didn’t know if my mom would arrive on Friday or Saturday.

ฉันไม่รู้เลยว่า

1.แม่ของฉันจะกลับมาหรือเปล่า
2.แม่ของฉันจะกลับมาวันศุกร์
3.หรือแม่ของฉันจะกลับมาวันเสาร์นี้

I want to know whether Ken will choose Ann or Mary. ฉันอยากจะรู้ว่า เคนจะเลือกแอนหรือแมร์รี่

ใช้ whether +  to ได้ แต่ if ไม่สามารถตามด้วย to ได้

I don’t know whether to choose steak or noodle. ฉันไม่รู้ว่าจะเลือกสเต็กหรือก๋วยเตี๋ยวดี

We can’t decide whether to buy new car now or wait. พวกเราไม่สามารถตัดสินใจจะซื้อรถคันใหม่ตอนนี้หรือว่าจะรอไปสักพัก

ใช้ Prep + whether

We’re talking about whether we will choose Max for the manager. พวกเรากำลังถกกันว่า จะเลือกแมกซ์สำหรับผู้จัดการไหม

Share
.