Sale , Sell , Cell ออกเสียงคล้ายกันแต่ความหมายไม่เหมือนกัน !?

3345

Sale (อ่านว่า เซล ) แปลว่า การขาย หรือ การขายลดราคา

คำนี้เป็นคำนาม แปลว่า “การขาย”  หรือสามารถแปลว่า “การขายลดราคา” ก็ได้  ทั้งนี้จะต้องดูความหมายให้ชัดเจนว่าในประโยคนั้นหรือสถานการณ์นั้นๆ เขากำลังหมายถึง การขายแบบธรรมดา หรือ การขายแบบลดราคา ในบางกรณีที่มีคำบุพบท (Preposition) มานำหน้า  Sale จะช่วยให้แสดงความแตกต่างในความหมายได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเช่น   For Sale แปลว่า “มีไว้สำหรับขาย” และ  On Sale  แปลว่า “สินค้าลดราคา”

.

Sell  (อ่านว่า เซล) แปลว่า ขาย

คำนี้เป็นคำกริยา แปลว่า “ขาย” จะเห็นได้ว่า แม้จะสะกดต่างจาก Sale แต่การออกเสียงแทบจะเหมือนกัน อย่างไรก็ตามในการอธิบายการออกเสียงคำศัพท์ผ่านตัวอักษรถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างลำบากเพราะไม่ได้ออกเสียงจริงๆ จากปากให้ฟัง แต่ขอให้สังเกตง่ายๆ ว่า Sell นั้นจะออกเสียงสั้นกว่า Sale ดังนั้นเวลาออกเสียง Sale จะลากเสียงยาวกว่านิดหนึ่งประมาณว่า “เซลล์”  อ่านแล้วงงหรือเปล่าไม่รู้? แต่ลองฝึกออกเสียงกันดูนะ

Cell (อ่านว่า เซล) แปลว่า ห้องเล็กๆ

คำนี้เป็นคำนามแปลว่า “ห้องเล็กๆ/กลุ่มเล็กๆ ” หรือ จะแปลตรงๆ ตัวว่า “เซลล์” ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่เล็กๆ ในร่างกายของเราก็ได้ คำว่า Cell นี้ก็เป็นอีกคำหนึ่งที่ออกเสียงใกล้กันกับคำว่า Sell ด้วย

Share
.