ความหมายของ Fed up

113

คำว่า fed up เป็นคำคุณศัพท์ (adjective) แปลง่ายๆ ว่า “เบื่อ, เอือมระอา, สุดจะทน, เหลือทน” กับอะไรบางอย่าง อารมณ์แบบว่าเบื่อหน่าย ไม่อยากทนกับสิ่งนั้นต่อไปอีกแล้ว เช่น

I’m really fed up with my job. ฉันเบื่อหน่ายงานที่ทำอยู่จริงๆ

.

I’m so fed up with answering the same questions that he asks. ฉันเอือมระอาที่จะตอบคำถามเดิมๆ ที่เขาถามเหลือเกิน

(หลัง with ต้องเป็นคำนาม ถ้าเป็นกริยาก็ต้องเติม ing นะ)

**คำที่มีความหมายเหมือนกับ fed up with ก็คือ sick of / tired of

sick ไม่ได้แปลว่า ป่วยหรือไม่สบายอย่างเดียว แต่ยังแปลว่า เบื่อหน่ายได้อีกด้วย เช่น

I’m sick of his excuses. ฉันระอากับคำแก้ตัวของเขา

I’m tired of eating the same food for lunch. ฉันเบื่อที่ต้องกินอาหารกลางวันเดิมๆ

** fed up อาจจะแปลว่า เบื่อ เหมือนกับ bored เช่น I’m bored. แต่นัยยะในความเบื่อนั้นต่างกัน

bored นี่จะเป็นเบื่อแบบ ไม่อยากทำอะไร รู้สึกเบื่อๆ ภาษาอังกฤษใช้คำว่า lack interest in something คือ ไม่มีความสนใจในอะไรบางอย่าง

แต่ fed up จะเบื่อแบบว่า ต้องเจอหรือทนกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมานานแล้วและก็ไม่อยากทนอีกต่อไปแล้ว ประมาณว่า เอือมระอาละ พอกันที!

.