ประธานในประโยคน่าสงสัย!! ใช้กับกริยาผิดทุกที

1354

มาดูกันว่าประธานของประโยคตัวไหนบ้างที่ชวนงง พาสับสน เพราะใช้กับกริยาทีไรก็ใช้ผิดทุกที ในภาษาอังกฤษประธานกับกริยาต้องใช้ให้สอดคล้องกัน บางตัวคิดว่าน่าจะเป็นเอกพจน์ แต่ก็ใช้กับกริยาเอกพจน์ไม่ได้

ตัวแรกเลยคือประธานตระกูลที่ขึ้นต้นด้วย every- , any-, no-, some

.

ไม่ว่าจะเป็น everyone, everybody, everything, anyone, anybody, anything, no one, nobody, nothing,  someone, somebody และ something

ประธานในตระกูลนี้จะต้องตามด้วย กริยาเอกพจน์เท่านั้น ที่สับสนกันคือคำว่า everyone  everybody everything  บางคนอาจจะคิดว่า ทุกคน หรือ ทุกสิ่งมันก็ต้องมีมากกว่าหนึ่ง แต่ฝรั่งเค้านับ “ทุกคน หรือ ทุกอย่าง” แยกชิ้นกัน และ something มันก็แปลว่า บางสิ่งบางอย่าง ซึ่งมันก็น่าจะมีมากกว่าหนึ่งอย่าง แต่นั่นแหละถ้าคิดแบบนั้นก็จะทำให้เราใช้กริยาผิดไปด้วย มาดูตัวอย่างการใช้กันต่อ

Everyone likes chocolate.  ทุกคนชอบช็อคโกแลต

ในกรณีของ every เมื่อนำไปขยายคำนามใดๆ ก็จะต้องใช้กับกริยาเอกพจน์เสมอ เช่น

Every room has to be cleaned.    ทุกห้องจะต้องได้รับการทำความสะอาด

No one is perfect.  ไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบ

There isn’t anybody here.  ไม่มีใครอยู่ที่นี่เลย

There is something wrong.  มีบางอย่างผิดพลาด

ตัวที่สองคือการใช้ each แปลว่า แต่ละ ก็ใช้กับกริยาเอกพจน์เหมือนกัน แต่ในการเขียน each อาจเขียนได้หลายแบบดังนี้

Each has to be here before 7 o’clock.

Each student has to be here before 7 o’clock.

Each of the students has to be here before 7 o’clock.

They each have to be here before 7 o’clock.

สามประโยคแรก ไม่ว่าจะเป็น each ตัวเดียว หรือมีคำนามต่อท้าย ก็ใช้กับกริยาเอกพจน์

ประโยคแรก each เป็น pronoun ที่ใช้แทน each student 

ส่วนประโยคที่สองก็ชัดเจนอยู่แล้ว ส่วนในประโยคที่สาม Each of the students คำว่า students เป็นพหูพจน์อาจจะทำให้สับสนได้ว่าต้องใช้กริยาพหูพจน์แน่ๆ แต่จริงๆแล้วให้ดูที่ each ในกรณีนี้ ถ้าเจอเป็นคำอื่นแต่อยู่ในรูปของ Noun 1 of Noun 2 กริยาจะต้องสอดคล้องกับ noun ตัวที่ 1 เช่น

A group of scientists tries to find the solution.

คำนามตัวแรกคือ a group เป็นเอกพจน์ และ scientists เป็นนามตัวที่สอง เป็นนามพหูพจน์  กริยาให้ผันตามคำนามที่ 1 เลยใช้คำว่า tries

ส่วน each ในประโยคที่ 4 อาจจะไม่ค่อยได้เห็นมากนัก  แล้วทำไมถึงใช้กับกริยา have ล่ะ ในกรณีนี้ถ้า each ตามหลังประธานพหูพจน์ก็ให้ผันกริยาตามพหูพจน์เลย each เติมเข้ามาเพื่อเสริมความเท่านั้น คือเน้นว่าพวกเขาแต่ละคน นั่นเอง

Share
.