การใช้ Who, Whose และ Whom ต่างกันยังไง ?

8906

Who, Whose และ Whom ทั้ง 3 คำ คือ Relative Pronouns สรรพนามที่ใช้เชื่อมประโยค จะต้องสอดคล้องกับคำนามที่ขยาย โดย Who, Whose และ Whom ขยายคำนามที่เป็นคน

Who (คนที่, ผู้ซึ่ง, ซึ่ง) นอกจากจะเป็น interrogative pronoun ที่ใช้วางในตำแหน่งประธานของประโยคในประโยคคำถามแล้ว ยังทำหน้าที่เป็นประธาน (Subject) ใน Relative Pronouns ได้ด้วย

.

โครงสร้าง Who + Verb

Do you know the man who is talking to Amy? คุณรู้จักผู้ชายคนที่กำลังคุยกับเอมี่ไหม

The actor who is playing the piano is Korean.  นักแสดงที่กำลังเล่นเปียโนเป็นชาวเกาหลี

Anyone who saw him should tell the police. ใครก็ตามที่เห็นเขาควรแจ้งตำรวจ

I like the woman who lives next door. ฉันชอบผู้หญิงคนที่อยู่บ้านถัดไป

She has a son who is a teacher. หล่อนมีลูกชายคนหนึ่งผู้ซึ่งเป็นครู

ข้อสังเกต หากเราใช้ Who แทนประธานตัวไหน กริยาของประธานนั้น จะต้องเป็นรูปเอกพจน์หรือพหูพจน์ที่สอดคล้องกัน

Whose (คนที่มี, ผู้ซึ่งมี)  จะต้องตามด้วยนามเสมอ โดยจะทำหน้าที่แสดงความเป็นเจ้าของ สามารถใช้แทน คน สัตว์ สิ่งของได้

โครงสร้าง Whose + Noun + Verb

I know the woman whose purse was lost. ฉันรู้จักกับผู้หญิงคนที่กระเป๋าสตางค์หายคนนั้น

The man whose car is black is Ken. ผู้ชายที่รถของเขาสีดำคือเคน

Do you know the boy whose mother is a doctor? คุณรู้จักเด็กผู้ชายที่แม่ของเขาเป็นหมอไหม

The police are looking for the car whose driver was killed. ตำรวจกำลังมองหารถคันที่มีคนขับถูกฆ่าตาย

Whom (ซึ่ง, ผู้ซึ่ง, คนที่) ทำหน้าที่เป็น Relative Pronouns เป็นกรรมของอนุประโยค

โครงสร้าง Whom + Subject + Verb

I was invited by my friend whom I met in the morning. ฉันถูกเชิญมาโดยเพื่อนของฉันที่เจอเมื่อเช้านี้

We hired the man whom we interviewed last week. พวกเราจ้างผู้ชายคนที่เราสัมภาษณ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

The woman whom I talked to yesterday is my new teacher. ผู้หญิงคนที่ฉันพูดคุยเมื่อวานนี้คือคุณครูคนใหม่ของฉัน

Share
.