หลักการใช้ Although / Though / Even though / Even if / In spite of / Despite ใน Toeic

6982
  • เพื่อนๆ ที่กำลังเตรียมตัวสอบ Toeic อยู่ การใช้คำเชื่อมมักจะเป็นข้อสอบที่ชอบออกสอบบ่อย ทีนี้เราต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนว่าคำเชื่อมหลักๆ ที่ออกข้อสอบบ่อยนั้น มีคำไหนบ้าง ซึ่ง Engnow คัดมาให้แล้วว่าคำเชื่อม Although / Though / Even though / Even if / In spite of / Despite น่าสนใจและมีการใช้งานที่น่าสับสนอยู่ เรามาศึกษาหลักการใช้งานกันเลย

Although/ Though / Even though / Even if + Subject + verb = ถึงแม้ว่า

ทั้ง 4 คำนี้มีความหมายเหมือนกัน ทำหน้าที่ใช้เชื่อมประโยค หรือ clause

.

ตัวอย่างเช่น 

Although / Though / Even though / Even if I felt tired, I tried to finish the work. ถึงแม้ว่าผมจะเหนื่อยมาก ผมก็ได้พยายามที่จะทำงานให้สำเร็จ

I went outside although / though / even though / even if it is raining. ฉันออกไปข้างนอก แม้ว่าฝนตก

Although / Though / Even though / Even if I like the sport car, it is too expensive for me. แม้ว่าฉันชอบรถสปอร์ต แต่มันก็ราคาแพงเกินไปสำหรับฉัน

Although / Though / Even though / Even if exam is difficult, I pass the exam. แม้ว่าข้อสอบจะยาก ฉันก็สอบผ่านได้

Although/ Though/ Even though/ Even if it is raining, we enjoyed our holiday. แม้ว่าฝนจะตก แต่พวกเราก็สนุกกับวันหยุด

Although / Though / Even though / Even if I have to work hard every day, I never complains. แม้ว่าฉันต้องทำงานอย่างหนักทุกวัน ฉันก็ไม่เคยบ่น

In spite of / Despite + Noun / Pronoun / Gerund = ทั้งๆที่ / แม้ว่า

ทั้ง 2 คำนี้มีความหมายเหมือนกัน ทำหน้าที่เชื่อม Noun / Pronoun หรือ Gerund

ตัวอย่างเช่น 

In spite of/ Despite my illness, I tried to finish the work. แม้ว่าฉันป่วย แต่ฉันก็พยายามทำงานให้เสร็จ

In spite of/ Despite the bad weather, I went outside. แม้ว่าอากาศจะไม่ดี ฉันก็ยังออกไปข้างนอก

I finish the race In spite of / Despite being hurt. ฉันแข่งจบถึงแม้จะบาดเจ็บ

In spite of / Despite its difficulty, I pass the exam. ทั้งๆ ที่ข้อสอบยาก ฉันก็สอบผ่าน

In spite of / Despite the rain, we enjoyed our holiday. แม้ว่าฝนจะตก แต่พวกเราก็สนุกกับวันหยุด

In spite of / Despite having to work hard every day, I never complains. แม้ว่าต้องทำงานอย่างหนักทุกวัน ฉันก็ไม่เคยบ่น

Share
.