หลากหลายการใช้คำว่า Mind ในภาษาอังกฤษ

6914
  • mind ความหมายแรกแปลว่า ความคิด หรือจิตใจ เป็นคำนาม ตัวอย่างประโยคเช่น

I’ve changed my mind. ฉันเปลี่ยนใจแล้ว

Your face is on my mind all the time. หน้าคุณอยู่ในความคิดของผมตลอดเวลาเลย

.

mind ในความหมายนี้เรามักจะเจอในสำนวน bear in mind หรือ keep in mind แปลว่า ระลึกไว้ในใจ หรือ จำไว้ในใจ (อย่าลืม) เช่น

When you go abroad, you’d better keep in mind that tipping is necessary. เวลาไปต่างประเทศคุณต้องอย่าลืมว่าการให้ทิปเป็นเรื่องสำคัญ

You must bear in mind what I said. คุณต้องจำไว้ว่าฉันพูดอะไร

  • mind ความหมายที่สองแปลว่ารังเกียจ เป็นคำกริยา ปกติเวลาใช้ mind ในความหมายนี้จะต้องตามด้วยคำกริยาที่เติม ing เช่น

Do you mind opening the window? คุณจะรังเกียจถ้าจะเปิดหน้าต่าง

Would you mind if I turn off the fan? คุณจะรังเกียจไหมถ้าฉันจะปิดพัดลม

  • mind ความหมายที่สามแปลว่า ระวัง เป็นคำกริยา เรามักจะเห็น mind ความหมายนี้เป็นป้ายคำเตือนตามสถานีรถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน หรือสถานที่ที่ต้องใช้ความระมัดระวัง เช่น

Please mind the gap between train and platform. กรุณาระมัดระวังช่องว่างระหว่างรถไฟกับชานชาลา

Mind your step เดินระวังๆ

*** บางคนชอบสับสน mind กับ mine สองคำนี้มีความหมายไม่เหมือนกันนะ

mine ตัวนี้แปลว่า ของฉัน หรือ เหมืองแร่ เช่น

You don’t need to buy a new dictionary. You can use mine. คุณไม่จำเป็นต้องซื้อพจนานุกรมใหม่ คุณใช้ของฉันก็ได้

He used to work in a mine. เขาเคยทำงานในเหมืองแร่

Share
.