ผลพลอยได้จากการเรียนภาษาอังกฤษ 4 ประการ

1068

สำหรับการเรียนติวภาษาอังกฤษนั้น ประโยชน์ในทางตรงก็คือ ด้านการศึกษาและหน้าที่การงาน โดยเฉพาะในยุคนี้ ที่มีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดทั้งในแง่ของการศึกษาและอาชีพ การเรียนภาษาอังกฤษสามารถช่วยให้คุณก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดได้ในทั้ง 2 ด้าน

อย่างไรก็ดี นอกจากประโยชน์ทางตรงที่กล่าวมาแล้ว ก็ยังมี ‘ผลพลอยได้’ หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า ‘By-product’ ซึ่งหมายถึง ผลดีที่จะเกิดขึ้นทางอ้อมจากการลงมือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันนอกเหนือไปจากประโยชน์ทางตรงของการทำสิ่งนั้น

.

ผลพลอยได้ที่เห็นได้ชัด จากการสัมภาษณ์ผู้ที่ลงเรียนคอร์สภาษาอังกฤษ มีอยู่ 4 ประการหลัก ๆ ได้แก่

1) เดินทางท่องเที่ยวอย่างมีความสุขกว่าที่เคย

ไม่ว่าคุณเดินทางเพื่อไปท่องเที่ยวหรือติดต่อธุรกิจในประเทศใดก็ตาม แม้กระทั่งประเทศญี่ปุ่นซึ่งมักจะใช้ภาษาท้องถิ่นเป็นหลัก ภาษาอังกฤษก็ยังจะมีบทบาทสำคัญในทริปดังกล่าวของคุณ เพราะมันเป็นภาษาที่ผู้คนทั่วโลกใช้เป็นตัวกลางในการสื่อสารซึ่งกันและกัน

แม้แต่การเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆภายในประเทศ การมีทักษะภาษาอังกฤษติดตัว ก็ยังทำให้คุณท่องเที่ยวได้สนุกมากขึ้น คุณจะสามารถอ่านป้ายต่างๆ พูดคุยทักทายกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ และสามารถช่วยแก้ปัญหาให้พวกเขาได้

ในทางกลับกัน หากคุณไม่สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ จะทำให้การเดินทางท่องเที่ยวไปต่างประเทศของ หมดสีสัน ขาดความราบรื่น และไร้ความเพลิดเพลินอย่างที่ควรจะเป็น เพราะคุณจะรู้สึกกลัว กังวล และประหม่าอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อคิดถึงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือต้องทำการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และที่ยิ่งไปกว่านั้นคือ มันอาจส่งผลให้คุณไม่กล้าเดินทางไปต่างประเทศคนเดียว ซึ่งจะทำให้คุณพลาดประสบการณ์ใหม่หลายๆอย่างในชีวิตไปโดยปริยาย

2) ความมั่นใจเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ

ต่อให้คุณเป็นคนที่มีความมั่นใจสูงอยู่อยู่แล้ว หากคุณเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ จนสามารถฟัง พูด อ่าน หรือเขียนได้ดีขึ้นเพียงแค่ในระดับหนึ่ง ความมั่นใจของคุณก็จะเพิ่มมากขึ้นอีกเป็นทวีคูณ อันเกิดจากการที่คุณมีความรู้สึกลึกๆอยู่ในใจว่า ไม่ว่าคุณจะเดินทางไปสถานที่แห่งไหนในโลก หรือต้องตกอยู่ในสถานการณ์เช่นไรในชีวิต ก็จะไม่มีข้อจำกัดที่มาคอยขวางกั้นการบรรลุผลในสิ่งที่คุณต้องการและการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ เพราะภาษาอังกฤษจะทำให้โลกของคุณเปิดกว้างและมีทางเลือกมากขึ้น

3) สมองทำงานอย่างประสิทธิภาพมากขึ้น

จากการศึกษาวิจัยได้พบว่า ผู้ที่เรียนภาษาอังกฤษหรือภาษาที่สองนั้น ส่วนใหญ่จะมีความคิดสร้างสรรค์และไอคิวที่สูงขึ้น ไม่มากก็น้อย เพราะนอกจากจะช่วยในเรื่องของการคิดอย่างเป็นระบบแล้ว การเรียนภาษาอังกฤษยังช่วยให้ผู้เรียนได้ทดลองคำศัพท์ใหม่ๆ และฝึกการแต่งประโยคใหม่ๆ ซึ่งส่งผลให้กลายเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น ไม่เพียงเท่านั้น การเรียนรู้ภาษาอังกฤษยังจะช่วยเสริมสร้างระบบความจำ และช่วยลดโอกาสการเกิดภาวะสมองเสื่อมเมื่อถีงวัยชรา อีกทั้งยังมีงานวิจัยที่ยืนยันว่า ผู้ที่เรียนภาษาอังกฤษจะมีไอคิวที่สูงกว่าผู้ที่พูดได้เพียงภาษาเดียว เพราะในช่วงที่กำลังเรียนคอร์สภาษาอังกฤษนั้น สมองจะมีโอกาสทำงานและเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องนั่นเอง

4) ช่วยให้เรียนรู้ภาษาที่สามได้ง่ายขึ้น

ผลพลอยได้ข้อนี้ ถือว่าเป็นข้อเท็จจริงเลยทีเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณต้องการเรียนภาษาของประเทศต่างๆในแถบทวีปยุโรปเพิ่มเติม เพราะรากศัพท์และโครงสร้างของภาษาอังกฤษกับภาษาเหล่านั้น มีความเชื่อมโยงและใกล้เคียงกัน ดังนั้น ผู้ที่กำลังเรียนภาษาอังกฤษอยู่แล้ว จะสามารถจับทิศทางได้ว่า ควรจะเรียนรู้อย่างไรจึงจะได้ผล จึงไม่น่าแปลกใจเลยว่า เหตุใดการเรียนภาษาที่สามเพิ่มเติม หลังจากที่ได้เรียนคอร์สภาษาอังกฤษจนจบแล้ว คุณถึงรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องง่ายกว่าเดิม

 นอกจากผลพลอยได้ที่กล่าวมาทั้ง 4 ประการแล้ว บนเส้นทางของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ยังจะช่วยเปิดโอกาสให้คุณได้พบปะและสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนมากหน้าหลายตาอีกด้วย ซึ่งจะช่วยนำพาชีวิตของคุณไปพบเจอประสบการณ์และวัฒนธรรมใหม่ๆ อันจักกลายมาเป็นสิ่งที่หล่อหลอมให้ชีวิตของคุณมีความสุข เจริญก้าวหน้า และประสบความสำเร็จมากขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอน!

Share
.