คำศัพท์เกี่ยวกับสภาพอากาศ ร้อน ร้อนมาก ร้อนที่สุด!

5705

ย่างเข้าสู่หน้าไหนแล้วก็ไม่รู้…เดี๋ยวก็ร้อนมากๆ สักพักมืดเหมือนพายุเข้า ช่วงนี้ยังไงเพื่อนๆ ต้องระวังอย่าให้ถูกฝนหรือแดดจัดจนเกินไป จะได้หลีกเลี่ยงอาการป่วยกัน เพราะแค่อากาศก็พางง ไม่เหมือนกันสักวันแล้ว มาต่อกันที่คำศัพท์เกี่ยวสภาพอากาศที่เหมาะกับการเอามาใช้ในสถานที่ต่างๆ ทั่วโลกของเรากัน

คัพท์เกี่ยวกับสภาพอากาศ

.

โดยทั่วไปแล้ว เวลาที่เราพูดถึงสภาพอากาศเรามักจะใช้รูปประโยคคือ

It is + adjective (คำคุณศัพท์) เช่น It’s hot.

หรือ It is + verb-ing เช่น It’s raining.

หรือ It is a + adjective + day (หรือ morning/afternoon/night) เช่น It’s a fine day.

หรือใช้ There is ตามด้วย noun บอกสภาพอากาศ

เช่น There is a thunderstorm. ตอนนี้มีพายุฝนเข้านะ

คำศัพท์เกี่ยวกับสภาพอากาศร้อน

sunny แดดจ้า

clear อากาศปลอดโปร่ง อากาศสดใส

humid หรือ muggy อากาศร้อนชื้น

It’s hot. อากาศร้อน

It’s roasting. อากาศร้อนแผดเผา

It’s boiling. อากาศร้อนเดือด

The sun’s splitting the stones. อากาศร้อนสุดๆ

I’m passing out. อากาศร้อนจะตายแล้ว

คำศัพท์เกี่ยวกับสภาพอากาศหนาว

It’s snowing หิมะตก

Snowstorm พายุหิมะที่เกิดขึ้นตามภูเขา

คำศัพท์เกี่ยวกับสภาพฝนตก/พายุ

raining ฝนตก

drizzle ฝนตกไม่หนักมาก ฝนตกปรอยๆ

cloudy เมฆเยอะ

foggy หมอกหนา

hazy หมอกหนา

hailing ลูกเห็บ

hailstorm พายุลูกเห็บ

cyclone = เกิดขึ้นใน South Pacific และ Indian Ocean

hurricane = เกิดขึ้นในเขต Atlantic กับ Northeast Pacific

typhoon = เกิดขึ้นใน Northwest Pacific

การตั้งคำถาม – คำตอบ ในการสอบถามเรื่องสภาพอากาศ

How’s the weather today? อากาศวันนี้เป็นไงบ้าง

It’s sunny.  มันมีแดดออก

How’s the weather there? อากาศที่นั่นเป็นไงบ้าง

It’s roasting. อากาศร้อนแผดเผา

What’s it like outside? อากาศข้างนอกเป็นอย่างไรบ้าง

It’s a fine day. อากาศดี

Is it raining over there? มีฝนตกรึเปล่า?

Yes, ใช่

Share
.