โรคระบาด!! คำศัพท์ภาษาอังกฤษควรรู้ + ประโยคถามอาการป่วย

1922

พูดถึงโรคก็มีหลากหลาย วันนี้ Engnow พามารู้จักกันคำศัพท์ประเภทโรคระบาดและตัวอย่างประโยคถ้าเพื่อนๆ ต้องการถามอาการป่วยของใครสักคน ช่วงนี้เพื่อนๆ ก็อย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวเองกันด้วยนะ

Endermic = โรคที่เกิดเฉพาะท้องถิ่นที่ อัตราป่วยคงที่ การระบาดอยู่ในวงจำกัด สามารถควบคุมได้ เช่น โรคไข้เลือดออก

.

Sporadic = โรคระบาดในชุมชนที่นาน ๆ ครั้งจะระบาด

Outbreak = เหตุการณ์โรคระบาดที่เริ่มมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติ เช่น Ebola outbreak ไวรัสอีโบลาระบาด หากไม่ควบคุมจะกลายเป็น Epidemic

Epidemic = โรคระบาดที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว มีผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนเกินความคาดหมาย หากไม่ควบคุมจะเกิดเป็น Pandemic

Pandemic = โรคระบาดไปทั่วโลก และไม่สามารถควบคุมได้ เช่น COVID-19

Plague = โรคระบาด เช่น  กาฬโรค, โรคห่า

Droplets = ละอองฝอยของสารคัดหลั่ง

Airborne = การติดต่อทางอากาศ

Super Spreader = ผู้ที่แพร่เชื้อออกเป็นวงกว้าง

Cluster = ผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน

Contagion = การติดต่อของโรคที่มาจากการสัมผัส โรคติดต่อ พาหะนำโรค

Quarantine = การกักตัวเพื่อลดการแพร่กระจายของโรค

Isolaltion = การแยกตัวอยู่อย่างโดดเดี่ยว การแยกตนเอง

Asymptomatic = ไม่แสดงอาการ, ไม่มีอาการ

Immune = ภูมิคุ้มกัน

Herd immunity = ภูมิคุ้มกันหมู่

Incubation period = ระยะฟักตัวของโรค

Zoonosis = โรคติดต่อที่เริ่มต้นจากสัตว์และแพร่ข้ามสายพันธุ์มาสู่มนุษย์

Symptom = อาการของโรค

Diagnosis = การวินิจฉัยโรค

Screening = การตรวจโรค (ทางการแพทย์)

Treatment = การรักษา

Illness = การเจ็บป่วย

Sickness = โรคภัยไข้เจ็บ

Recover = ฟื้นตัวจากอาการเจ็บป่วย

Prevention = การป้องกัน

Vaccine = วัคซีน

คำถามง่ายๆ เมื่อต้องการสอบถามอาการไม่สบายของผู้อื่น

What’s the matter? เกิดอะไรขึ้น, เป็นอะไรหรือ

I’m not well. ฉันรู้สึกไม่ดีเลย

I’m OK. ฉันรู้สึกโอเค

How are you feeling? คุณรู้สึกอย่างไรบ้าง

-I feel very weak. ฉันรู้สึกอ่อนเพลียมาก

Are you feeling alright? คุณไหวไหม

-I feel faint. ฉันรู้สึกเหมือนจะเป็นลม

What’s the problem? เป็นอะไรหรือเปล่า

– I feel ill/sick ฉันรู้สึกไม่สบาย/ป่วย

How long have you been feeling like this? รู้สึกแบบนี้มานานแค่ไหนแล้ว

-I felt sick last night. ฉันรู้สึกไม่สบายเมื่อคืนนี้

Share
.