นอนในหลากหลายรูปแบบของภาษาอังกฤษ

6069

ลักษณะการนอนก็มีหลายแบบ ไม่ว่าจะงีบหลับ หรือนอนเล่น จนถึงหลับลึก ระดับการนอนแบบนี้ในภาษาอังกฤษจะใช้คำศัพท์อะไรที่น่าสนใจให้เราเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้บ้างมาดูกันเลย

1. นอนเล่น – take a rest

.

    Ex. I always take a rest at noon before working.

    (ฉันจะนอนเล่นช่วงพักเที่ยงก่อนทำงานตอนบ่ายเป็นประจำ)

2. นอนหลับกลางวัน – sleep during the day

    Ex. Nick needs to change his daily routine by starting not to sleep during the day.

    (นิคต้องการที่เปลี่ยนกิจวัตรประจำวันของเขา โดยเริ่มที่จะไม่นอนหลับกลางวัน)

3. (ตั้งใจ) นอนมากกว่าเวลาปกติ/สายกว่าปกติ – sleep in

    Ex. Ben likes to sleep in on Saturdays. He doesn’t have to go to school, so he can sleep in until 10 am.

    (เบนชอบที่จะนอนตื่นสายในวันเสาร์เพราะเขาไม่ต้องไปโรงเรียน ดังนั้นเขาสามารถนอนจนกระทั่ง 10 โมงเช้า)

4. รู้สึกง่วงนอน – sleepy

    Ex. Although we have amazing dances at the club, Tim is still sleepy.

    (ถึงแม้ว่าพวกเราจะเต้นกันอย่างสนุกสนาน ทิมก็ยังรู้สึกง่วงนอน)

5. นอนไม่หลับ – sleepless

    Ex. My sister is often sleepless because she likes to exercise at 9 pm.

    (น้องสาวของฉันนอนไม่หลับอยู่บ่อย ๆ เพราะหล่อนชอบจะออกกำลังกายตอนสามทุ่ม)

6. นอนละเมอ – sleepwalk/sleep talking/ taking in one’s sleep

    Ex. We should not wake our daughter up while she sleepwalk.

    (เราไม่ควรไปปลุกลูกสาวของเราในขณะที่เธอกำลังนอนละเมออยู่)

7. นอนสะดุ้ง – startled awake

     Ex. Pim had a startled awake because of her nightmare.

     (พิมสะดุ้งตื่นเพราะฝันร้าย)

8. นอนหลับลึก/นอนหลับสนิท/นอนหลับเหมือนตาย – sleep like a log (phr. V.) 

     Ex. After we have finished our work, we all sleep like a log.

     (หลังจากที่พวกเราทำงานเสร็จแล้ว พวกเรานอนหลับเหมือนตาย)

Share
.