หน้าที่ของ COMMA (,) ที่อาจไม่เคยรู้มาก่อน !!

4235

เพื่อนๆ คุ้นเคยกับการคั่นประโยคหรือคำต่างๆ ด้วยการใช้ comma กันมาตลอดแต่ใครจะรู้ว่าหลักการใช้จริงๆ แล้วมีข้อกำหนดอะไรบ้าง เรามาดูกันต่อเลย

การใช้เครื่องหมาย COMMA (,) เพื่อแยกวลี คำ หรืออนุประโยคต่าง ๆ

.

ในการเขียนรายชื่อของสิ่งต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษมักจะใช้เครื่องหมาย comma (,) เพื่อแยกรายชื่อหรือรายการแต่ละสิ่งออกมา แต่ 2 สิ่งสุดท้ายจะแยกโดยการใส่เครื่องหมาย comma (,) และตามด้วย “and” หรือ “or” โดยเครื่องหมาย comma (,) ตัวสุดท้ายนี้เป็นที่รู้จักกันดีในชื่อ “Oxford Comma”

การใช้เครื่องหมาย COMMA (,) เพื่อแยกอนุประโยค (ประโยค)

ตัวอย่างเช่น

When I was five, I used to go abroad with my family.

If the bus doesn’t come, I’ll take a taxi.

I know that she was hungry, but she didn’t eat anything.

I went to the bank, and I went to see the dentist.

การใช้เครื่องหมาย COMMA (,) เพื่อแยกคำนาม

ตัวอย่างเช่น

For dinner I had soup, fish, chicken, dessert, and coffee.

การใช้เครื่องหมาย COMMA (,) เพื่อแยกคำคุณศัพท์

ปกติแล้วหากมีคำคุณศัพท์หลายคำ คำคุณศัพท์จะถูกแยกออกจากกันด้วยการใช้เครื่องหมาย comma (,) คั่น แต่อย่างไรก็ดี หากใช้คำคุณศัพท์นั้นเพื่อขยายคำคุณศัพท์อีกคำ ในกรณีนี้เราจะไม่ใส่เครื่องหมาย comma (,) คั่น (ดูตัวอย่างที่ 3)

ตัวอย่างเช่น

She was young, beautiful, kind, and intelligent.

The house we visited was dark, dreary, and run-down.

She was wearing a bright red shirt.

การใช้เครื่องหมาย COMMA (,) เพื่อแยกคำกริยา

ตัวอย่างเช่น

Tony ran towards me, fell, yelled, and fainted.

The boy leapt, spun, twisted, and dove into the water.

การใช้เครื่องหมาย COMMA (,) เพื่อแยกวลี

ตัวอย่างเช่น

The car smashed into the wall, flipped onto its roof, slid along the road, and finally stopped against a tree.

The dog leapt into the air, snatched the frisbee in its mouth, landed, and ran off into the forest.

การเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติม

เราสามารถใช้เครื่องหมาย comma (,) เพื่อเพิ่ม non-defining relative clauses (อนุประโยคที่ขยายคำนามทั่วไป) รายละเอียดที่ไม่สำคัญอื่นๆ และความคิดเห็นต่างๆ ได้โดยจะใส่เครื่องหมายไว้ด้านใดก็ได้

ตัวอย่างเช่น

China, one of the most powerful nations on Earth, has a huge population.

Jason’s grandmother, who was born in 1930, lived through the Second World War.

Cats, unlike dogs, do not respect their masters.

My friend, Jim, likes to go scuba diving.

การใช้เครื่องหมาย COMMA (,) กับวลี PARTICIPLE

ตัวอย่างเช่น

Hearing that her father was in hospital, Jane left work immediately.

Walking to the bus stop that morning, Sam knew it was going to be a special day.

การใช้เครื่องหมาย COMMA (,) ใน QUESTIONS TAG

ตัวอย่างเช่น

She lives in Paris, doesn’t she?

We haven’t met, have we?

การใช้เครื่องหมาย COMMA (,) กับคำอุทาน

ตัวอย่างเช่น

Yes, I will stay a little longer, thank you.

No, he isn’t like other boys.

Wait, I didn’t mean to scare you.

Share
.