จำขึ้นใจ! ประโยคเงื่อนไข IF clause Part 2/2

1823

กลับไปอ่าน จำขึ้นใจ! ประโยคเงื่อนไข IF clause Part 1/2

3. SECOND Conditional Sentences

.

If + past simple, would + infinitive
  if clause             main clause

วิธีใช้:  ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นไปไม่ได้ในปัจจุบันหรืออนาคต เหตุกาณ์ที่เพ้อฝัน หรือไม่เป็นจริง

First conditional ใช้พูดถึงสิ่งที่ผู้พูดคาดคะเนว่าจะเกิดขึ้น มีแนวโน้มที่จะเป็นจริงได้ แต่ Second conditional จะใช้พูดถึงสิ่งที่ผู้พูดคิดว่าไม่น่าจะเกิดขึ้น เช่น

First conditional:

If you study hard, you will pass the exam. ถ้าคุณเรียนหนังสือมากๆ คุณจะสอบผ่าน
หมายความว่า คุณเป็นคนเรียนหนักอยู่แล้ว และการสอบครั้งนี้มีโอกาสผ่านสูงมาก คาดว่าจะสอบผ่าน

Second conditional: If you studied hard, you would pass the exam. ถ้าเธอตั้งใจเรียนมากขึ้นเธอคงสอบผ่าน
หมายความว่า คุณเป็นคนไม่ตั้งใจเรียน และคิดว่าคุณคงสอบไม่ผ่าน

First conditional: If I have money, I will buy new car. ถ้าฉันมีเงิน ฉันจะซื้อรถคันใหม่
หมายความว่า ฉันมีเงินเก็บ 90% ของราคารถแล้ว และมีความเป็นไปได้สูงที่จะซื้อรถคันใหม่

Second conditional: If had money, I would buy new car. ถ้าฉันมีเงิน ฉันจะซื้อรถคันใหม่
หมายความว่า ตอนนี้ฉันไม่มีเงิน แต่ฉันฝันว่าถ้าฉันมีเงินจะซื้้อรถคันใหม่

นอกจากนี้ Second conditional นิยมใช้กับประโยคที่ว่า ถ้าฉันเป็น… ฉันจะ… ซึ่งเป็นประโยคที่เป็นไปไม่ได้ เช่น

  • If I were you, I would study hard. ถ้าฉันเป็นคุณฉันจะตั้งใจเรียนหนังสือ
  • If I were rich, I would buy everything in the world.. ถ้าฉันเป็นเศรษฐี ฉันจะซื้อทุกอย่างบนโลกใบนี้
  • If I were you, I wouldn’t go out with that man. ถ้าฉันเป็นเธอฉันจะไม่ไปเที่ยวกับเขา

4. THIRD Conditional Sentences

If + past perfect (subject + had + V3), would have + V3
if clause                      main clause

วิธีใช้: เป็นประโยคแสดงเงื่อนไขในอดีต ที่ไม่สามารถเป็นจริงได้เลยในปัจจุบัน และเงื่อนไขนั้นตรงข้ามกันกับความจริงที่เกิดขึ้นในอดีตด้วย ส่วนมากจะเป็นการรำพึงรำพันเสียดายภายหลัง ณ ตอนนี้ ประโยคแบบนี้ใช้พูดเกี่ยวกับอดีตที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริง ว่าถ้าเกิดขึ้นแล้วจะเป็นอย่างไร

If I had studied hard, I would have passed the test. ถ้าฉันเรียนหนักนะ ฉันคงสอบผ่านไปแล้ว
หมายความว่า ในอดีตไม่ตั้งใจเรียน ปัจจุบันก็ยังไม่ตั้งใจเรียน ตอนนี้สอบตกเลยมาเสียใจย้อนหลัง

If you had worked hard, you  would have gotten more salary. ถ้าคุณทำงานหนัก คุณคงได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นแล้ว
หมายความว่า ในอดีตคุณไม่ได้ทำงานหนัก ปัจจุบันก็เลยเงินเดือนเท่าเดิม

He would have been on time for the interview if he had left the house early. เขาคงมาสัมภาษณ์ทันเวลาถ้าออกจากบ้านเช้ากว่านี้
หมายความว่า ตอนนี้เขามาสัมภาษณ์งานไม่ทัน เพราะออกจากบ้านช้า

She would have become a doctor if she had gone to university. เธอคงจะเป็นหมอถ้าเธอเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย
หมายความว่า เธอไม้ได้เรียนมหาวิทยาลัย ปัจจุบันเลยไม่ได้เป็นหมอ


อ่านต่อ “บุพบทที่ควรรู้ในภาษาอังกฤษ”

อ่านต่อ “การใช้ Both – Either – Neither”

Share
.