แจกประโยค สำนวน! Everyday expression PART III + ตัวอย่างการใช้

3595

มาถึง PART III สำหรับการแชร์สำนวน หรือโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวันที่น่าสนใจมีอะไรบ้าง มาดูกันเลย

I am dying for + ( noun) ………: ฉันต้องการมาก อยากมาก
I am dying to + ( verb) ………..: ฉันต้องการมาก อยากมาก

.

เช่น He’s dying for a cup of bubble tea. เขาอยากดื่มชานมไข่มุกเป็นอย่างมาก

I’m willing to : ฉันเต็มใจ

เช่น I am willing to help you. ฉันเต็มใจจะช่วยเธอ

Have a heart : มีความเห็นใจ มีความเกรงใจ เห็นใจ

เช่น I know I owe you money but have a heart, please. I’ll definitely pay you back at the end of the month. ฉันรู้ว่าฉันติดเงินคุณอยู่ แต่อยากให้ช่วยเห็นใจกันหน่อย ฉันจะคืนให้สิ้นเดือนนี้แน่นอน

Heart to heart : อย่างเปิดอก เปิดหัวใจ อย่างสนิทสนม 

เช่น I think that if we could have a good heart-to-heart talk we could clear matters up. ฉันคิดว่าถ้าเราสามารถพูดจากันอย่างเปิดอกได้ เราก็จะสามารถแก้ไขเรื่องต่าง ๆ ได้

Do me a favor : ช่วยฉันหน่อยได้ไหม

เช่น Daniel : Jane are you busy now? เจน คุณยุ่งอยู่หรือเปล่า

Jane : Not really. What’s up? ไม่ มีอะไรหรือเปล่า

Daniel : Do me a favor. Can you go to buy bread please? คุณช่วยฉันหน่อยได้ไหม ช่วยไปซื้อขนมปังให้หน่อย

Jane : OK ได้ค่ะ

Much the same. : เหมือนเดิมทุกอย่าง

เช่น Frank : How’s your job? งานของคุณเป็นอย่างไรบ้าง

Mary : Much the same. ก็เหมือนๆเดิม

How’s everything ?, How are things?, How’s life? : ชีวิตเป็นไงบ้าง?

เช่น Ken : How’s life? ชีวิตเป็นไงบ้าง

Alan : Not bad. What about you? ก็ไม่แย่นะ แล้วคุณหล่ะ

Ken : Excellent. ดีมากเลยแหละ

How’s your day? How’s your day going? วันนี้เป็นไงบ้าง
(สำหรับถามในช่วงหลังของวันเช่นตอนบ่ายหรือตอนเย็น)

เช่น Kara : How’s your day? วันนี้เป็นไงบ้าง

Amy : Pretty good, thanks. ก็ค่อนข้างดีนะ

I bet. : พนันได้เลย แน่ใจ แน่นอน

เช่น Bob : Do you think Ben is coming? คุณคิดว่าเบ็นจะมาไหม

Tom : I bet he is. เขามาแน่นอน พนันได้เลย

Break a leg! : โชคดี

เช่น Mike : Break a leg Aom, Im sure your test will be great. ขอให้โชคดีนะออม ฉันเชื่อว่าเธอทำข้อสอบได้ดีแน่นอน

บางประโยคเพื่อนอาจคุ้นหน้าคุ้นตากันไปบ้างแล้ว ดังนั้นอย่าลืมท่องจำการใช้งานแล้วนำไปฝึกพูดกับเพื่อนกันนะ


อ่านต่อ “แจกประโยค สำนวน! Everyday expression PART V + ตัวอย่างการใช้”

อ่านต่อ “แจกประโยค สำนวน! Everyday expression PART II + ตัวอย่างการใช้”

อ่านต่อ “แจกประโยค สำนวน! Everyday expression PART I + ตัวอย่างการใช้”

Share
.