สำนวนเกี่ยวกับ thumb (นิ้วโป้ง) ที่ออกสอบบ่อย!!!

3068
thumb

ในข้อสอบของ TOEIC  มีสำนวนหลายสำนวนที่เปรียบเทียบจากสิ่งที่อยู่ใกล้ๆ ตัวเรา ในที่นี้จะขอเสนอสำนวนเกี่ยวกับ thumb ที่แปลว่า นิ้วหัวแม่มือ  ที่เราได้ยินกันบ่อยๆ ก็คือ thumbs up แปลว่า ดีเยี่ยม ผ่านการพิจารณา ซึ่งก็ตรงกับอาการที่เรายกหัวแม่โป้งขึ้น เพื่อแสดงว่ามันเยี่ยมยอด และที่ตรงข้ามกันก็คือ  thumbs down คือการคว่ำนิ้วหัวแม่โป้งลง เพื่อบอกว่าไม่ผ่าน หรือโดนปฏิเสธนั่นเอง มาดูตัวอย่างประโยคกันเลย

There was no thumbs up for the players as they lost the game. ไม่มีใครยกนิ้วแสดงความยินดีกับนักกีฬาเลยเพราะพวกเขาแพ้การแข่งขัน

.

They gave our plan the thumbs down. พวกเขาไม่เห็นด้วยกับแผนงานของเรา

ถ้าจะบอกว่าให้ใครหรืออะไรผ่านหรือ ไม่ผ่าน ก็จะบอกว่า to turn thumbs up/down on someone or something เช่น

The boss turns thumbs up on my proposal. เจ้านายยอมรับข้อเสนอของฉัน

ยกนิ้วเดียว ขึ้น หรือ ลง ก็แปลความหมายได้แล้ว แต่ถ้าเกิดใครมาบอกเราว่า  “all thumbs” ไม่ได้หมายความว่า เราเก่ง เพราะยกให้ทุกนิ้วเลย แต่เขากำลังบอกเราว่า งุ่มง่าม หรือไม่ได้เรื่อง 

เขาเปรียบเทียบว่าการมีแต่นิ้วหัวแม่มือจะหยิบจะจับอะไรก็ลำบาก เวลาจะทำอะไรก็คงไม่ได้เรื่องได้ราวไงล่ะ แต่ถ้ามีใครมา thumb (someone) nose at you นั่นหมายถึง เค้าไม่ไว้ใจคุณหรือไม่เชื่อมือคุณสักเท่าไหร่  เรียกง่ายๆ ว่าดูถูกฝีมือคุณนั่นเอง

Don’t thumb your nose at me unless you want a fight. อย่ามาดูถูกกันถ้าไม่อยากมีเรื่อง

บางครั้งเขาก็เปรียบเทียบนิ้วโป้งกับการควบคุมใครให้อยู่ภายใต้การจัดการ โดยจะบอกว่า 

get someone under one’s thumbs เช่น

You can’t get your kids under your thumb all their lives. คุณไม่สามารถควบคุมชีวิตลูกๆ ไปได้ทั้งชีวิตหรอก

แต่ถ้าเขาบอกว่า stick out like a sore thumb จะแปลว่า แตกต่างอย่างเห็นได้ชัด เช่น

The modern building sticks out like a sore thumb among the old houses. ตึกทันสมัยนั่นดูแปลกแยกท่ามกลางบ้านหลังเก่าพวกนั้น


อ่านต่อ “แจกประโยค สำนวน! Everyday expression PART III + ตัวอย่างการใช้”

อ่านต่อ “แจกประโยค สำนวน! Everyday expression PART II + ตัวอย่างการใช้”

อ่านต่อ “แจกประโยค สำนวน! Everyday expression PART I + ตัวอย่างการใช้”

Share
.