ทบทวนเรื่อง Passive Voice ที่อาจจะหลงลืมกันไป!? พร้อมตัวอย่าง

2769

ประโยค Passive voice คือประโยคที่มีรูปกริยาเป็น Be + V3  โดยในประโยค Passive Voice กรรมของกริยาในประโยค Active voice จะกลับมาเป็นประธานของประโยค Passive voice เช่น

Active : Somsak Created the first idea of cost reduction for his company.

.

สมศักดิ์ได้สร้างไอเดียแรกในการลดต้นทุนให้กับบริษัทของเขา (ประธานหรือสมศักดิ์เป็นผู้กระทำ)

Passive : the first idea of cost reduction from somsak company was created by somsak.

(ประธานหรือสมศักดิ์เป็นผู้ถูกกระทำ หรือ รับผลจากการกระทำ)

ดังนั้นกริยาในประโยค Active voice ที่สามารถเปลี่ยนเป็น Passive voice ได้จะต้อง เป็น Transative verb หรือ กริยาที่ต้องการกรรมเท่านั้น
The event will take place today.
ประโยคนี้ไม่สามารถทำเป็น Passive voice ได้ เพราะ take place เป็น Intransaitive verb หรือ กริยาที่ไม่ต้องมีกรรม

ประโยค Passive voice มักใช้ในกรณีต่างๆ ต่อไปนี้

เมื่อผู้ถูกกระทำ หรือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีความสำคัญมากกว่าผู้กระทำ

The drug dealer was sentenced to 20 years. พ่อค้ายาได้ถูกต้อวโทษจำคุกเป็นเวลา 20 ปี

เมื่อไม่รู้ว่าผู้กระทำเป็นใคร

A suspicious-looking car is parked in front of the building. มีรถที่น่าสงสัยอยู่หนึ่งคันได้จอดอยู่ที่หน้าตึกของเรา

เมื่อผู้เขียนต้องการพูดถึงข้อความที่เป็นเรื่องทั่วไปโดยไม่ต้องการนำตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้อง

Immediate help must be given to alleviate the terrible pain. ความช่วยเหลือในทันทีจำเป็นต้องถูกให้เพื่อบรรเท่าความเจ็บปวดที่แสนสาหัส. 

สรุปแล้ว รูปกริยาในประโยค Passive voice ใน Tense ต่างๆ มีดังต่อไปนี้

Present : The film is directed by Somkid.

Present : ภาพยนตร์กำกับโดยสมคิด

Present continuous : The film is being directed by Somkid.

Present continuous : ภาพยนตร์ได้ถูกกำกับโดยสมคิด

Present perfect : The film has been directed by Somkid.

Present perfect : ภาพยนตร์ได้ถูกกำกับโดยสมคิดมาตั้งแต่ต้น

Past : The film was directed by Somkid.

Past : ภาพยนตร์กำกับโดยสมคิด ( เป็นประโยค Past ในอดีต )

Past continuous : The film was being directed by Somkid.

Past continuous : ภาพยนตร์ได้ถูกกำกับโดยสมคิด ( เป็นประโยค Past ในอดีต )

Past perfect : The film had been directed by Somkid.

Past perfect : ภาพยนตร์ได้เคยถูกกำกับโดยสมคิด

Future : The film will be directed by Somkid หรือ The film is going to be directed by Somkid

Future : ภาพยนตร์เรื่องนี้จะถูกกำกับโดยสมคิด ( Going to คือจะเกิดขึ้นแน่นอน , Will คือ จะเกิดหรือไม่ก็ได้ )

Future Perfect : The film will have been directed by Somkid.

Future Perfect : หมายถึง ในช่วงเวลาหนึ่งของอนาคต จะมีเหตการณ์หนึ่งได้ทำมาแล้วระยะหนึ่ง และขณะนั้นก็กำลังทำอยู่ , ภาพยนตร์จะได้ถูกกำกับโดยสมคิดซึ่งอาจจะกำกับมาแล้วแต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์

ยกตัวอย่างพร้อมสรุปเรื่อง Passive voice ใน Tense ต่างๆ ให้เพื่อนเรียบร้อยหวังว่าอ่านแล้วจะได้เอาไปใช้ในการทำข้อสอบหรือสนทนาในชีวิตประจำวันกันนะ

Share
.