หลักการใช้ This/These/That/Those

6136

คำว่า this, that, these และ those ต่างเป็นคำสรรพนามพิเศษที่เรียกว่า ตัวกำหนด โดยคำเหล่านี้ถูกใช้เพื่อบ่งบอกสิ่งของหรือบุคคลที่คุณกล่าวถึง โดยเรียกว่า ตัวกำหนดชี้เฉพาะ

.

1) Use this and these to talk about things and people that are near you

ใช้ this และ these เพื่อพูดเกี่ยวกับสิ่งของและบุคคลที่อยู่ไกล้ตัวคุณ

Use this with singular nouns.

ใช้ this กับคำนามที่เป็นเอกพจน์ 

ตัวอย่างเช่น

1. Who lives in this house?

    ใครอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้

2. This car belongs to my mom.

    รถคันนี้เป็นของแม่ของฉัน

3. Does this key fit the lock?

    กุญแจดอกนี้ไขล็อคได้มั้ย

4. This book is my favorite.

    หนังสือเล่มนี้เป็นเล่มโปรดของฉัน

5. Who gave you this money?

    ไครให้เงินนี่แก่คุณ

Use these with plural nouns

ใช้ these กับคำนามที่เป็นพหูพจณ์

ตัวอย่างเช่น

1. These trousers are too short.

     กางเกงเหล่านี้มันสั้นเกินไป

2. I don’t like these comics.

    ฉันไม่ชอบการ์ตูนเหล่านี้

3. These biscuits don’t taste very good.

    บิสกิตพวกนี้รสชาติไม่ค่อยจะอร่อยเลย  

4. I bought these apples for lunch.

    ฉันซื้อแอปเปิ้ลเหล่านี้ไว้สำหรับมื้อกลางวัน

5. Is there an adult with these children?

    มีผู้ใหญ่อยู่กับเด็กๆเหล่านี้บ้างหรือไม่ ?

2) Use that and those to talk about things that are farther away from you.

    ใช้ that และ those เพื่อพูดเกี่ยวกับสิ่งที่ไกลจากคุณออกไป

Use that with singular nouns

ใช้ that กับคำนามที่เป็นเอกพจน์

ตัวอย่างเช่น

1. This chair is mine and that chair is yours.

    เก้าอี้ตัวนี้เป็นของฉัน ส่วนเก้าอี้ตัวนั้นเป็นของคุณ

2. That animal is making a funny noise.

    สัตว์ตัวนั้นกำลังส่งเสียงร้องตลกๆออกมา

3. Would you pass me that book, please?

    รบกวนคุณช่วยยื่นหนังสือเล่มนั้นมาให้ฉันหน่อยได้ใหม

4. Who is that man talking to Dad?

   ชายคนนั้นที่กำลังคุยอยู่พ่อคือไคร ? 

5. How much is that dress?

   ชุดนั้นราคาเท่าไหร่ ?

Use those with plural nouns

ใช้ those กับคำนามที่เป็นพหูพจน์

ตัวอย่างเช่น

1. I gave my sandwiches to those boys.

    ฉันเอาแซนวิชของฉันให้กับเด็กๆเหล่านั้น 

2. Those children go to a different school.

   เด็กๆเหล่านั้นอยู่คนละโรงเรียนกัน

3. These shoes are mine and those shoes are yours.

   รองเท้าเหล่านี้เป็นของฉันและรองเท้าเหล่านั้นเป็นของคุณ

4. These apples look fresh but those apples look rotten.

   แอปเปิ้ลเหล่านี้ดูสดดี แต่แอปเปิ้ลเหล่านั้นดูเสียแล้ว

5. Those people are from Africa.

   ผู้คนเหล่านั้นมาจากแอฟริกา


อ่านต่อ “บุพบทที่ควรรู้ในภาษาอังกฤษ”

อ่านต่อ “การใช้ Both – Either – Neither”

อ่านต่อ “วิธีการใช้ few/a few, little/a little อย่างถูกต้อง”

Share
.