วิธีใช้คำบุพบท “With”

1197

With / ด้วย,กับ


ใช้เพื่อบ่งบอกถึงการอยู่ด้วยกันหรือการเกี่ยวข้องกัน:


I ordered a sandwich with a drink.
>> ฉันสั่งแซนวิชพร้อมด้วยเครื่องดื่ม


He was with his friend when he saw me.
>> เขาอยู่กับเพื่อนของเขาเมื่อตอนที่เขามองเห็นฉัน

.

ใช้เพื่อบ่งบอกถึง “มี”:


I met a guy with green eyes.
>> ฉันเจอผู้ชายที่มีดวงตาสีเขียว


People with a lot of money are not always happy.
>> ผู้คนที่มีเงินมากมายนั้นไม่ได้มีความสุขเสมอไป

ใช้เพื่อบ่งบอกถึง “การใช้”:


I wrote a letter with the pen you gave me.
>> ฉันเขียนจดหมายด้วยปากการที่เธอได้ให้ฉันมา


This is the soup that I made with rice and barley.
>> นี่คือน้ำซุปที่ฉันทำด้วยข้าวและข้าวบาร์เลย์

ใช้เพื่อบ่งบอกถึงความรู้สึก:


I am emailing you with my sincere apology.
>> ฉันกำลังส่งอีเมลถึงคุณด้วยความเสียใจอย่างจริงใจของฉัน

ใช้เพื่อบ่งบอกถึงการเห็นด้วย หรือ ความเข้าใจ:


Are you with me?
>> คุณอยู่กับฉันใช่ไหม


Yes, I am completely with you.
>> ใช่ ฉันอยู่กับเธอโดยสมบูรณ์


อ่านต่อ “บุพบทที่ควรรู้ในภาษาอังกฤษ”

อ่านต่อ “การใช้ Both – Either – Neither”

อ่านต่อ “วิธีการใช้ few/a few, little/a little อย่างถูกต้อง”

Share
.