วิธีการใช้ Used to, Be used to และ Get used to (เคย และ เคยชิน)

31278

1. Used to + V-inf:
– แปลว่า เคย ซึ่งจะใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตจริง แต่ตอนนี้ไม่ได้ทำแล้ว


Examples:
1.1) Charlie used to live in Bangkok.
ชาลีเคยอาศัยอยู่ที่กรุงเทพ

.


1.2) She used to exercise every morning, but since she had that terrible accident she doesn’t exercise anymore.
หล่อนเคยออกกำลังกายทุกเช้า และตั้งแต่หล่อนได้รับอุบัติเหตุหล่อนก็ไม่ได้ออกกำลังกายอีกเลย

2. Be used to + V-ing:
– แปลว่า เคย แต่ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นปกติ


Examples:
2.1) I’m used to living alone.
ฉันอาศัยอยู่คนเดียว


2.2) She is used to driving for long hours.
หล่อนขับรถทางไกลเป็นประจำ

3. Get used to + V-ing:
– แปลว่า เคยชิน ซึ่งหมายความถึงการทำอะไรสักอย่างกำลังจะกลายมาเป็นเรื่องปกติ


Examples:
3.1) He doesn’t like that small town, but he’ll get used to living in it.
เขาไม่ชอบเมืองเล็กๆนั่น แต่เขาก็จะคุ้นชินกับมัน


3.2) I got used to living in Canada in spite of the cold weather.
ฉัยเคยชินกับการอาศัยอยู่ในแคนนาดาทั้งๆที่มีอากาศหนาว


อ่านต่อ “วิธีการใช้ few/a few, little/a little อย่างถูกต้อง”

อ่านต่อ “การใช้ Both – Either – Neither”

อ่านต่อ “วิธีใช้ JUST/ YET/ ALREADY”

Share
.