ความแตกต่างระหว่าง SEE – LOOK – WATCH

957

SEE – LOOK – WATCH วันนี้เรามาดูความแตกต่างระหว่าง 3 คำนี้กันค่า

SEE: is an inactive word. When your eyes are open, you do it without thinking.
เป็นกริยาที่อยู่เฉยๆก็มองเห็น เมื่อคุณเปิดตาคุณก็จะเห็นโดยไม่ได้คิดอะไรหรือตั้งใจ


ตัวอย่าง:
She opened the door and SAW me standing there. 
= เธอเปิดประตูออกมาก็เห็นฉันกำลังยื่นอยู่ตรงนั้น

.

LOOK: is an active word. You must want to do it. But it is for a short time; often used with “AT”
เป็นกริยาที่ตั้งใจกระทำ คุณต้องการที่จะทำมัน ต้องการที่จะมอง แต่มันเป็นการมองในช่วงเวลาสั้นๆ มักจะใช้กับ “AT”


ตัวอย่าง:
She LOOKED AT me before leaving.
= เธอมองมาที่ฉันก่อนจากไป

WATCH: is also an active word. You must want to do it but it is for a longer period of time. We watch things that are going to move or change in some way.
เป็นกริยาที่ตั้งใจทำเช่นกัน คุณต้องการที่จะทำมัน ต้องการที่จะดู แต่คำนี้จะใช้สำหรับช่วงเวลาที่ยาวนานขึ้น เรามองดูสิ่งที่กำลังจะเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนไปในทางใดทางหนึ่ง


ตัวอย่าง:
She WATCHED me play badminton outside.
= เธอมองดูฉันเล่นแบตอยู่ข้างนอก


อ่านต่อ “วิธีการใช้ few/a few, little/a little อย่างถูกต้อง”

อ่านต่อ “ประโยคคำถามประจำวันที่ขึ้นต้นด้วย ARE”

อ่านต่อ “บุพบทที่ควรรู้ในภาษาอังกฤษ”

Share
.