วิธีการใช้ Whenever, Wherever, Whatever, Whoever, However, Whichever

10714

1. However: it doesn’t matter how  มันไม่สำคัญว่าจะเป็นวิธีใดหรืออย่างไร

ตัวอย่างเช่น

She tried to explain it for an hour, however I still cannot understand. 

.

= เธอพยายามอธิบายมันมาหนึ่งชั่วโมงแล้ว ไม่ว่ามันจะอย่างไรฉันก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดี

However you dress, you always look good.  

= ไม่ว่าคุณจะแต่งตัวอย่างไรมันก็ดูดีเสมอ

2. Whatever:  it doesn’t matter what มันไม่สำคัญว่าเป็นอะไร

ตัวอย่างเช่น

Whatever you do, don’t forget your mother’s birthday. 

= ไม่ว่าคุณจะทำอะไร อย่าลืมงานวันเกิดแม่ของคุณ

You can do whatever you want.

= คุณสามารถทำอะไรก็ได้ที่คุณต้องการ

3. Whichever : it doesn’t matter which มันไม่สำคัญว่าอันไหน

ตัวอย่างเช่น

Choose whichever pencil you like.

= เลือกดินสออันไหนก็ได้ที่คุณชอบ

Sam will wear a blue or a red shirt, whichever is clean. 

= แซมจะใส่เสื้อสีฟ้าหรือแดง อันไหนก็ตามที่มันสะอาด

4. Whenever:  it doesn’t matter when มันไม่สำคัญว่าเมื่อไหร่

ตัวอย่างเช่น

You can borrow my dictionary whenever you like. 

= คุณสามารถยืมพจนานุกรมของฉันตอนไหนก็ได้ที่คุณต้องการ

Whenever I plan a barbeque, it’s raining! 

= ตอนไหนก็ตามที่วางแผนจะทำบาบีคิว ฝนมันก็ตก!

5. Wherever:  it doesn’t matter where มันไม่สำคัญว่าที่ไหน

ตัวอย่างเช่น

She’ll be happy, wherever she decides to live.  

= เธอจะมีความสุขไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามที่เธอตัดสินใจจะอยู่

Wherever you go, you will find someone who speaks English.

=  ไม่ว่าจะไปที่ไหน คุณก็จะมีคนมาพูดภาษาอังกฤษด้วย

6. Whoever: it doesn’t matter who มันไม่สำคัญว่าใคร

ตัวอย่างเช่น

You can invite whoever you like to the concert.

= คุณสามารถเชิญใครก็ได้ที่คุณอยากให้ไปคอนเสิร์ท

Whoever leaves last should turn off the light.  

= ใครก็ตามที่ออกเป็นคนสุดท้ายควรปิดไฟ 


อ่านต่อ “บุพบทที่ควรรู้ในภาษาอังกฤษ”

อ่านต่อ “การใช้ Both – Either – Neither”

อ่านต่อ “หลักการตั้งประโยคคำถาม Information question : WH Questions”

Share
.