คำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัว

2005


ครอบครัวเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเรา เดี๋ยวเราลองมาดูคำศัพท์กันซิว่า ญาติพี่น้องในตระกูล พี่ ป้า น้า อา ที่เราเรียกกันในภาษาไทย ภาษาอังกฤษอ่านว่ายังไง


.

1. Father /ฟาเธอะ/ พ่อ

2. Mother /มาเธอะ/ แม่

3. Son /ซัน/ ลูกชาย

4. Daughter /ดอเธอะ/ ลูกสาว

5. Brother /บราเธอะ/ พี่ชาย/น้องชาย

6. older brother /โอลเดอ บราเธอะ/ พี่ชาย

7. younger brother /ยังเกอ บราเธอะ/ น้องชาย

8. Sister /ซิสเทอะ/ พี่สาว / น้องสาว

9. Grandfather /แกรนฟาเธอะ/ คุณปู่ / คุณตา

10. Grandmother /แกรนมาเธอะ/ คุณย่า / คุณยาย

11. Parent /พาเร้นทฺ/ ผู้ปกครอง/ บิดาหรือมารดา

12. Uncle /อังเคิล/ ลุง / อา (เพศชาย)

13. Aunt /อ๊านทฺ/ ป้า / น้า (เพศหญิง)

14. Cousin /คะซึน/ ลูกพี่ลูกน้อง

15. Siblings /ซิบบลิงส์/ พี่น้อง

16. Sister /ซิสเทอะ/ พี่สาว / น้องสาว

17. older sister /โอลเดอ ซิสเทอะ/ พี่สาว

18. younger sister /ยังเกอ ซิสเทอะ/ น้องสาว

19. Husband /ฮัสแบน/ สามี

20. Wife /ไวฟ/ ภรรยา

21. Nephew /เนฟิว/ หลานชาย

22. Niece /นีซ/ หลานสาว

23. Father-in-law /ฟาเธอะ อิน ลอ/ พ่อของ สามี / ภรรยา ของคุณ

24. Mother-in-law /มาเธอะ อิน ลอ/ แม่ของ สามี / ภรรยา ของคุณ

25. son-in-law /ซัน อิน ลอ/ ลูกเขย

26. Daughter-in-law /ดอเธอะ อิน ลอ/ ลูกสะใภ้

27. Brother-in-law /บราเธอะ อิน ลอ/ พี่เขย / น้องเขย

28. Sister-in-law /ซิสเทอ อิน ลอ/ พี่สะใภ้ / น้องสะใภ้

29. stepfather /สเต็ปฟาเธอะ/ พ่อเลี้ยง

30. Stepmother /สเต็ปมาเธอะ/ แม่เลี้ยง

31. Stepson /สเต็ปซัน/ ลูกเลี้ยง (ผู้ชาย)

32. Stepdaughter /สเต็ปดอเธอะ/ ลูกเลี้ยง (ผู้หญิง)

33. stepsister /สเต็ปซิสเทอ/ ลูกสาวของพ่อเลี้ยง / แม่เลี้ยง

34. Stepbrother /สเต็ปบราเธอะ/ ลูกชายของพ่อเลี้ยง / แม่เลี้ยง

35. Grandparents /แกรนพาเร้นสฺ/ ปู่ย่าตายาย

36. Grandchildren /แกรนชิลเดรน/ หลาน

37. Grandson /แกรนซัน/ หลานชาย

38. Granddaughter /แกรนดอเธอะ/ หลานสาว

39. great grandfather /เกรท แกรนฟาเธอะ/ ปู่ทวด / ตาทวด

40. great grandmother /เกรท แกรนมาเธอะ/ ย่าทวด หรือ ยายทวด


อ่านต่อ “ทำไมภาษาอังกฤษจึงสำคัญ เมื่อต้องไปท่องเที่ยวประเทศ”

อ่านต่อ “ภาษาอังกฤษในจดหมายและอีเมล์”

อ่านต่อ “รวมวัน เดือน ปี ในภาษาอังกฤษ และวิธีการอ่านที่ถูกต้อง”

Share
.