สำนวนภาษาอังกฤษ “Miss the boat”

1038

สำนวนภาษาอังกฤษ (Idiom)
MISS THE BOAT อ่านว่า /มิซ-เฑอะ-โบท/ แปลว่า พลาดโอกาส
ความหมายฉบับเต็ม: to lose an opportunity to do something by being slow to act

ตัวอย่างการใช้
A: Have you applied for that job yet?
A: เธอสมัครงานนั้นไปรึยัง
B: No, I think I may have missed the boat. I should’ve done it last week.
B: ยังเลย ฉันคิดว่าฉันพลาดโอกาสไปแล้ว ฉันควรสมัครให้เสร็จต้องแต่อาทิตย์ที่แล้ว