ในบางเรื่องเราก็ใช้ Be bound to แทน Sure ได้นะ

1048

การใช้ Be bound to แทน Sure

 

Be bound to ใช้ในการบอกว่าบางคนหรือบางสิ่งจะเกิดขึ้นหรือ ไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน

คอย

 

-He’s bound to be late, he loves keeping everyone waiting.
แน่นอนว่าเขาจะมาสาย เขาชอบทำให้คนอื่นรอ
-They’re bound not to have realized we’re away. They never listen.
แน่นอนว่าพวกเขาไม่ได้ตระหนักด้วยซ้ำว่าเราไม่อยู่ พวกเขาไม่เคยฟังเลย

โครงสร้างของ be bound to คือ verb to be + bound + to นั่นเองค่ะ