ตัวอย่างประโยคที่ใช้บรรยายความรู้สึก ด้วยอารมณ์แบบรัชดาลัย

1974

1. Walk on air – มีความสุขจนตัวลอย

ตัวอย่างการใช้
I was walking on air when I got A.
ฉันมีความสุขจนตัวลอย ตอนที่รู้ว่าได้เอ

2. Just in case – เผื่อว่า

ตัวอย่างการใช้
Take an umbrella with you just in case it might rain.
เอาร่มไปด้วยสิ เผื่อว่าฝนตก

3. Cross the line – ล้ำเส้น, ทำเกินเลย

ตัวอย่างการใช้
You just ate my chocolate! That crossed the line!
เธอเพิ่งกินชอคโกแลตของฉันไป! ล้ำเส้นเกินไปแล้วนะ!

4. In the heat of the moment – ในช่วงเวลาที่อารมณ์ปะทะดุเดือด

ตัวอย่างการใช้
I just said it in the heat of moment.
ฉันแค่พูดไปเพราะกำลังเดือด