ไม่หน้าแตกอีกต่อไป 20 คำศัพท์ที่พบบ่อยในบริษัท

6798

1. Representative = ตัวแทน
2. Department = แผนก/ฝ่าย
3. Company = บริษัท
4. Consortium = หุ้นส่วน
5. Subsidiary = บริษัทสาขา
6. Affiliate = บริษัทในเครือ
7. Headquarters = บริษัทแม่
8. Field office = บริษัทในเครือ/รวมบริษัท
9. Branch office = สาขาย่อย
10. Regional office = สำนักงานระดับภูมิภาค
11. Franchise = แฟรนไชส์
12. Outlet = ร้านค้า
13. Wholesaler = ขายส่ง
14. Establish a company = ก่อตั้งบริษัท
15. Go bankrupt = ล้มละลาย
16. Merge = รวมบริษัท /รวมกิจการ
17. Diversify = ขยาย/ลงทุนธุรกิจเพิ่ม
18. Outsource = การจ้างคนภายนอก
19. Downsize = ลดขนาดบริษัท
20. Do business with = ร่วมธุรกิจกับ


อ่านต่อ “มาแชร์ประสบการณ์ Resignation หรือการลาออกในภาษาอังกฤษ “

.

อ่านต่อ “10 คำถามยอดฮิตที่คุณต้องเจอแน่นอนในการสัมภาษณ์งาน”

อ่านต่อ “Everyday expression คำศัพท์ สำนวนง่ายๆ ที่ใช้ได้ทุกวัน”

Share
.