คำลงท้าย E-mail ในภาษาอังกฤษมีอะไรบ้าง1 min read

189

คำลงท้าย E-mail ในภาษาอังกฤษมีอะไรบ้าง ไปดูพร้อมกันเล๊ยยยย

หลักการง่ายๆคือ

1. ประโยคปิดท้ายก่อนจบ E-mail

2. ชื่อจริง (Full Name)

.

3. ตำแหน่ง

4. ข้อมูลการติดต่อ

ดูตัวอย่างคำลงท้ายที่ควรใช้ สำหรับจดหมายแบบทางการ

 • Best
 • Regards (นิยมใช้กัน)
 • Best regards (นิยมใช้กัน)
 • Kind regards (นิยมใช้กัน)
 • Warm regard
 • All the best
 • Sincerely (เป็นทางการมาก)
 • Yours sincerely (เมื่อรู้จักชื่อของฝ่ายรับอีเมล เป็นทางการมาก: UK)
 • Sincerely yours (เมื่อรู้จักชื่อของฝ่ายรับอีเมล เป็นทางการมาก: US)
 • Your faithfully (กรณีไม่รู้จักชื่อผู้รับ : UK)
 • Yours truly (กรณีไม่รู้จักชื่อผู้รับ : US)
 • Warm wishes
 • With gratitude
 • Thank you (นิยมใช้กันมาก กรณีถามคำถามหรือขอร้องให้ทำอะไรบางอย่างให้เสร็จ คำนี้ก็เหมาะจะนำไปใช้ แต่เวลาเขียน สามารถที่จะเพิ่มข้อความอื่นไปได้อีก เช่น Thank you for your time and assistance in this matter. (ขอบคุณมากสำหรับเวลา และความช่วยเหลือในเรื่องนี้)
 • Many thanks
 • Respectfully

ตัวอย่างคำลงท้ายที่พึงระวัง เนื่องจากเหมาะกับการใช้คุยกับคนที่สนิท ไม่เป็นทางการมากกว่า

 • Your friend
 • Cheers
 • Peace
 • Thanks a bunch
 • Chat soon
 • Take care
 • Lots of love
 • Bye for now
 • See you soon
 • Best wishes

ตัวอย่าง แบบทางการ กรณีไม่รู้จักผู้รับ

Dear Sir,
….
Yours faithfully,
Matt


ตัวอย่าง แบบทางการ กรณีรู้จักผู้รับ

Dear Mr.James,
….
Yours sincerely,
Mathew


ตัวอย่าง แบบไม่เป็นทางการ

Thank you for choosing me to be your wedding celebrant. Congratulations on your marriage.
Best Wishes,
Judy


เขียนโดย Sawitri Th. (สาวิตรี ธารรัตนานุกูล)

Share
.