คำกริยาวลีและสำนวนที่มีคำว่า play 

2108
Idiomatic expressions with play

เมื่อส่วนใหญ่เห็นหรือได้ยินคำว่า play มักจะนึกว่าเป็นคำกริยา (v.) แปลว่า เล่น หากเป็นคำนาม (n.) แปลว่า การเล่นก็ได้ด้วย การแสดง ละครเวที ก็ได้ เช่น The play was a historical drama. ละครเวทีเป็นละครประวัติศาสตร์

แล้วถ้าเป็น Idiom ล่ะ มีความหมายว่าอะไรกันบ้าง ไปดูกันเล๊ยยยยยย

Play with fire

แปลตรงตัว เล่นกับไฟ
ความหมายโดยนัย เสี่ยงอันตรายที่ดูไม่ฉลาด 

.

ตัวอย่าง You’re playing with fire if you try to cheat on the test.
คำแปล คุณกำลังเสี่ยงอันตราย ถ้าคุณพยายามจะโกลข้อสอบ


Play it by ear

แปลตัวตรง เล่นมันด้วยหู
ความหมายโดยนัย ไม่มีแผนการตายตัว ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์เฉพาะหน้า

ตัวอย่าง I’d like to have dinner in the city but I’m not sure how the traffic will be so let’s play it by ear. 
คำแปล ฉันต้องการไปทานข้าวเย็นในเมือง แต่ไม่แน่ใจรถจะติดขนาดไหน ดังนั้น ดูกันหน้างานเถอะ


Make great play of

ความหมายโดยนัย เสี่ยงอันตรายที่ดูไม่ฉลาด 

ตัวอย่าง He made great play of the fact that his uncle was a duke.
คำแปลา เขาเน้นข้อเท็จจริงว่า ลุงของเขาเป็นดยุค


Play along (phrasal verb)

แปลตรงตัว เล่นตาม
ความหมายโดยนัย ทำบางอย่างที่มีคนขอให้ทำ โดยมีช่วงเวลาที่จำกัด

ตัวอย่าง I refused to play along with their plan.
คำแปล ฉันปฏิเสธที่จะทำตามแผนของพวกเขา


Play up (phrasal verb)

แปลตรงตัว เล่นขึ้น
ความหมายโดยนัย(1) พฤติกรรมไม่ดี/ซน

ตัวอย่าง The kids have been playing up all day.
คำแปล เด็กๆทำพฤติกรรมไม่ดีตลอดทั้งวัน

ความหมายโดยนัย(2) เป็นเหตุให้ใครบางคนมีปัญหา หรือได้รับความเจ็บปวด

ตัวอย่าง My shoulder is playing me up today.
คำแปล บ่าของฉันทำฉันเจ็บวันนี้


Play something up

ความหมายโดยนัย พยายามทำอะไรบางอย่างให้เห็นว่าสิ่งนั้นสำคัญกว่าความจริงที่เห็น

ตัวอย่าง The newspapers have really played up the government’s poor election results.
คำแปล หนังสือพิมพ์ตีข่าวผลลัพธ์การเลือกตั้งที่แย่ของรัฐบาล


Play something down

ความหมายโดยนัย ทำปัญหาหรือสถานการณ์ที่ยากๆ ให้ดูมีความสำคัญน้อยกว่าความเป็นจริง

ตัวอย่าง At first the government played down the threat to public health.
คำแปล ลำดับแรกรัฐบาลลดการคุกคามสาธารณสุข


Play on (sport) (phrasal verb)

ความหมายโดยนัย (กีฬา) เล่นต่อเนื่อง
ความหมายโดยนัย เสี่ยงอันตรายที่ดูไม่ฉลาด 

ตัวอย่าง We played on in spite of the rain.
คำแปล เราเล่นต่อเนื่องทั้งที่ฝนตก


Play on/upon something (phrasal verb)

ความหมายโดยนัย เล่นกับความรู้สึกของคนอื่น

ตัวอย่าง He played on her emotions.
คำแปล เขาเล่นกับความรู้สึกของเเธอ


Play into someone’s hands (phrasal verb)

แปลตรงตัว เล่นอยู่ในมือของเขา
ความหมายโดยนัย ทำอะไรบางอย่างที่ฝ่ายตรงข้ามหรือคู่แข่งต้องการ

ตัวอย่าง You’ll be playing straight into their hands if you involve the police.
คำแปล คุณจะอยู่ในมือของพวกเขา ถ้าคุณอาตำรวจมาเกี่ยวข้อง


Play about / Play around (phrasal verb)

ความหมายโดยนัย(1) มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับคนอื่นที่ไม่ใช่แฟนของตนเอง 

ตัวอย่าง Susie’s husband is always playing around.
คำแปล สามีของซูซี่นอกใจเธอเสมอ

ความหมายโดยนัย(2 )มีพฤติกรรมเหมือนเด็ก ไม่มีความรับผิดชอบ

ตัวอย่าง You can’t play around with diabetes; it’s a very serious disease.
คำแปล คุณไม่ควรล้อเล่นกับโรคเบาหวาน มันเป็นโรคที่ร้ายแรงมาก


เขียนโดย Sawitri Th. (สาวิตรี ธารรัตนานุกูล)

Credit:
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/play-with-fire
https://www.oysterenglish.com/idiom-play-it-by-ear.html
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/play-up
https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/play-up

Share
.