รวมศัพท์ออกสอบบ่อย ทุกสนามสอบ!!!

24925


ไม่ว่าจะอยู่ในสนามสอบไหน การเตรียมตัวให้พร้อมคือสิ่งที่สำคัญที่สุด และในการเรียนภาษา ยิ่งเรามีคลังคำศัพท์อยู่ในหัวมากเท่าใด ก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสในการทำข้อสอบได้มากขึ้นเท่านั้น เพื่อเป็นการทบทวนวันนี้เรามาดูคำศัพท์ที่ออกสอบบ่อย 180 คำ ที่เพื่อนๆชาว Engnow มักจะเจอได้ทุกสนามสอบกันดีกว่า แบ่งออกมาเป็น 3 ชนิดของคำ คือ…หมวดคำนาม (Noun) 60 คำ

.
คำศัพท์คำแปล
Absenceขาด
Accommodationที่พัก
Achievementผลสัมฤทธิ์
Acquisitionการเข้าซื้อกิจการ
Admirationการชื่นชม
Aggravationการทำให้รุนแรงขึ้น
Allowanceเบี้ยเลี้ยง
Amateurมือสมัครเล่น
Appearanceรูปร่าง
Applicantผู้สมัคร
Architectสถาปนิก
Architectureสถาปัตยกรรม
Assistantผู้ช่วย
Athleteนักกีฬา
Categoryหมวดหมู่
Circumstancesสถานการณ์
Clientลูกค้า
Competitionการแข่งขัน
Consequenceผลที่ตามมา
Consultant ที่ปรึกษา
Consumptionการบริโภค
Courtสนาม
Decisionการตัดสินใจ
Decoratorมัณฑนากร
Deforestationตัดไม้ทำลายป่า
Drawbackข้อเสียเปรียบ
Droughtความแห้งแล้ง
Economicsเศรษฐศาสตร์
Environmentสิ่งแวดล้อม
Experienceประสบการณ์
Fluencyความคล่องแคล่ว
Functionการทำงาน
Fundraisingการระดมทุน
Growthการเจริญเติบโต
Inspectionการตรวจสอบ
Landfillการฝังกลบ
Leadershipการเป็นผู้นำ
Mechanicช่างเครื่อง
Medicationยา
Merchandiseสินค้า
Occupationอาชีพ
Operationการดำเนินการ
Organizationองค์กร
Participationการมีส่วนร่วม
Pedestrianคนเดินเท้า
Platformแพลตฟอร์ม
Productsสินค้า
Proficiencyความชำนาญ
Propertyคุณสมบัติ
Questionnaireแบบสอบถาม
Recreationการสันทนาการ
Recruitmentการสรรหา
Regulationระเบียบข้อบังคับ
Specialistผู้เชี่ยวชาญ
Statisticสถิติ
Transportationsการขนส่ง
Vacancyที่ว่าง
Vehiclesยานพาหนะ
Ventureกิจการ
Volunteerอาสาสมัคร
หมวดคำกริยา (Verb) 60 คำ

คำศัพท์คำแปล
Accessเข้าไป
Acquireได้รับ
Assureทำให้มั่นใจ
Avoidหลีกเลี่ยง
Beatชนะ
Becomeกลายเป็น
Botherรบกวน
Bounceตีกลับ
Calculateคำนวณ
Characterizeกำหนดลักษณะ
Classifyจำแนก
Collaborateร่วมมือ
Commuteเดินทางจากบ้านไปที่ทำงาน
Compensateชดเชย
Complyปฏิบัติ
Conductจัดการ
Consumeบริโภค
Demonstrateสาธิต
Depositฝากเงิน
Distinguishแยกแยะ
Disturbรบกวน
Endureอดทน
Equipจัดให้
Examineพิจารณา
Expectคาดหวัง
Fluctuateขึ้น ๆ ลง ๆ
Generateสร้าง
Hesitateลังเล
Identifyแยกแยะ
Imagineจินตนาการ
Implyบอกเป็นนัย
Indicateระบุ
Isolateแยกตัวออก
Leanเอียง
Manageจัดการ
Manufactureผลิต
Mergeผสาน
Notifyแจ้ง
Operateดำเนินงาน
Organizeจัดระเบียบ
Oweเป็นหนี้
Performดำเนินการ
Permitอนุญาต
Persuadeโน้มน้าว
Polluteทำให้ปนเปื้อน
Postponeเลื่อน
Preserveอนุรักษ์
Prohibitห้าม
Qualifyมีคุณสมบัติ
Raiseยก
Receiveรับ
Rehearseซ้อม
Respondตอบกลับ
Restrictจำกัด
Simplifyทำให้ง่ายขึ้น
Specializeเชี่ยวชาญ
Submitส่ง
Sueฟ้อง
Superviseดูแล
Terminateยุติ
Transferโอนย้าย
หมวดคำคุณศัพท์ (Adjective) 60 คำ

คำศัพท์คำแปล
Apatheticไม่แยแส
Applicableใช้ประโยชน์ได้
Approximateโดยประมาณ
Availableมีอยู่
Beneficialเป็นประโยชน์
Biodegradableย่อยสลายได้ทางชีวภาพ
Broadกว้างใหญ่
Chemicalทางเคมี
Conceptualเกี่ยวกับความคิด
Confidentialเป็นความลับ
Conservativeซึ่งอนุรักษ์นิยม
Continualต่อเนื่อง
Criticalวิกฤต
Crucialสำคัญ
Delicateละเอียดอ่อน
Disappointingที่น่าผิดหวัง
Dismissiveไม่ไยดี
Downheartedเศร้าใจ
Environmentalด้านสิ่งแวดล้อม
Equivalentเทียบเท่า
Financialเกี่ยวกับการเงิน
Fundamentalพื้นฐาน
Greedyโลภ
Immediateทันที
Impatientใจร้อน
Individualรายบุคคล
Initialชั้นต้น
Influentialมีอิทธิพล
Luxuriousหรูหรา
Medicalทางการแพทย์
Mereเพียง
Optimisticมองโลกในแง่ดี
Pessimisticมองโลกในแง่ร้าย
Potentialเป็นไปได้
Privateส่วนตัว
Productiveมีประสิทธิผล
Profitableทำกำไรได้
Promptโดยทันที
Refundableคืนเงินได้
Reliableเชื่อถือได้
Renewableทดแทนได้
Repetitiveซ้ำๆ
Respectableน่าเคารพนับถือ
Revengeful อาฆาต
Significantสำคัญ
Spaciousกว้างขวาง
Specificเฉพาะเจาะจง
Stableมั่นคง
Stingyตระหนี่
Stubbornดื้อดึง
Sufficientเพียงพอ
Suitableเหมาะสม
Terrificยอดเยี่ยม
Tremendousใหญ่โต
Trustworthyเชื่อถือได้
Unfavorableไม่เอื้ออำนวย
Validถูกต้อง
Vitalสำคัญยิ่ง
Volatileระเหย
Worthlessไร้ค่า
Yearlyรายปี

วันนี้เราก็ได้คำศัพท์กันไปแบบจุกๆแล้ว อย่าลืมนะคะว่า ยิ่งเริ่มต้นก่อนยิ่งได้เปรียบ แล้วมาพิชิตสนามสอบภาษาอังกฤษสุดหินแต่ละสนามไปด้วยกันน้า แอดเป็นกำลังใจให้ ปิ๊วๆๆๆๆๆ วันนี้ลาไปก่อน บ๊ายบายค่า

Share
.