รวมคำศัพท์เด่นๆ ที่มักไปโผล่ในข้อสอบ TOEIC

2791

คำศัพท์ / ประเภทคำ / ความหมาย

 1. abandon / verb / ทิ้ง, ยกเลิกหรือเลิกทำ เนื่องจากมีปัญหาเกิดขึ้น
 2. ability / noun / ความสามารถ
 3. absence / noun / การขาด
 4. absent / adjective / ไม่มา, ไม่เข้าร่วม
 5. absolute / adjective / สมบูรณ์
 6. abusive / adjective / ซึ่งหมิ่นประมาท
 7. accurate / adjective / ถูกต้อง, แม่นยำ
 8. acquire / verb / ได้มา, เรียนรู้
 9. acquit / verb / ประกาศว่าไม่มีความผิด
 10. adequate / adjective / พอเพียง
 11. adjourn / verb / เลื่อน
 12. admiration / noun / การชื่นชม
 13. adventurous / adjective / ชอบผจญภัย
 14. affectionate / adjective / ซึ่งรักใคร่
 15. aggravation / noun / การทำให้แย่ลง, การทำให้โกรธ
 16. agriculture / noun / เกษตรกรรม
 17. aisle / noun / ทางเดินระหว่างที่นั่ง
 18. alimony / noun / ค่าเลี้ยงดูที่จ่ายให้แก่อดีตคู่สมรสหลังการหย่า
 19. allowance / noun / เบี้ยเลี้ยง
 20. amateur / noun / มือสมัครเล่น
 21. ambitious / adjective / ทะเยอทะยาน
 22. anguish / noun / ความรวดร้าว
 23. antihistamine / noun / ยาแก้แพ้
 24. anxious / adjective / ที่วิตกกังวล
 25. apparent / adjective / ชัดเจน
 26. appearance / noun / สิ่งที่ปรากฎให้เห็น
 27. appreciate / verb / ชื่นชม
 28. approximate / adjective / ใกล้เคียง, โดยประมาณ
 29. aquifer / noun / ชั้นหินอุ้มน้ำ
 30. arch / noun / ซุ้มประตู, สิ่งที่มีลักษณะโค้ง
 31. argument / noun / การโต้แย้ง
 32. artificial / adjective / ซึ่งประดิษฐ์ขึ้น; สังเคราะห์
 33. ashamed / adjective / ซึ่งละอายใจ
 34. assume / verb / ทึกทักเอา
 35. assure / verb / ยืนยัน
 36. athletic / adjective / ในด้านกีฬา
 37. attach / verb / ทำให้ติดกัน
 38. attempt / verb / พยายาม
 39. attention / noun / ความสนใจ
 40. attorney / noun / ทนายความ, นักกฎหมาย, นิติกร
 41. attraction / noun / การดึงดูด
 42. attractive / adjective / มีเสน่ห์ดึงดูด
 43. authority / noun / อำนาจหน้าที่
 44. available / adjective / ใช้ประโยชน์ได้
 45. avenue / noun / ถนนใหญ่ มักมีต้นไม้สองข้างทาง, ถนน
 46. average / noun / ค่าเฉลี่ย
 47. avoid / verb / หลีกเลี่ยง
 48. award / verb / ให้รางวัล
 49. awareness / noun / การรับรู้, ความตระหนัก
 50. author / noun / ผู้เขียน
 51. abject / adjective / น่าสังเวช, ด้วยความละอาย
 52. aberration / noun / การเบี่ยงเบนจากปกติ
 53. abjure / verb / ย่อ
 54. abnegation / noun / การละทิ้ง
 55. anomaly / noun / ความผิดปกติ
 56. abscond / verb / หลบหนี
 57. abstruse / adjective / ที่เข้าใจได้ยาก
 58. accede / verb / เห็นด้วย
 59. accost / verb / ทักด้วยท่าทีที่ไม่สุภาพหรือขู่ให้กลัว
 60. accretion / noun / การสะสม
 61. acumen / noun / ความมีไหวพริบเฉียบแหลม
 62. adamant / adjective / แน่วแน่, ยืนกราน
 63. admonish / verb / ตักเตือน
 64. adumbrate / verb / โฆษณา
 65. adverse / adjective / เป็นผลร้าย
 66. advocate / noun / ผู้ให้การสนับสนุน
 67. affluent / adjective / ร่ำรวย, มั่งคั่ง
 68. aggrandize / verb / เพิ่ม, เพิ่มอำนาจ
 69. alacrity / noun / ความกระตือรือร้น
 70. alias / noun / นามแฝง
 71. ambivalent / adjective / ลังเล, รู้สึกสองจิตสองใจ
 72. amenable / adjective / ยอมรับฟัง, ยินดีร่วมมือ
 73. amorphous / adjective / ซึ่งไม่มีรูปร่างที่แน่นอน
 74. anachronistic / adjective / ซึ่งไม่เข้ากับยุคสมัย
 75. answerable / adjective / มีความรับผิดชอบ
 76. annex / verb / ยึดครองบริเวณ, ครอบครองอาณาเขต
 77. antediluvian / adjective / เก่ามากๆ
 78. antiseptic / noun, adjective / ยาฆ่าเชื้อโรค
 79. apathetic / adjective / ที่ไม่กระตือรือร้น
 80. antithesis / noun / สิ่งที่ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิง
 81. apocryphal / adjective / ไม่มีหลักฐาน
 82. approbation / noun / การเห็นด้วย
 83. arbitrary / adjective / ตามใจชอบ,โดยไม่มีกฎเกณฑ์
 84. arboreal / adjective / เกี่ยวกับต้นไม้
 85. arcane / adjective / ลึกลับ
 86. archetypal / adjective / ที่เป็นต้นแบบ
 87. arrogate / verb / หยิ่ง, ทึกทัก
 88. ascetic / adjective / สันโดษ
 89. aspersion / noun / ข้อกล่าวหา
 90. assiduous / adjective / ขยันหมั่นเพียร
 91. atrophy / verb / ตีบ, ลีบเล็กลงจากไม่ได้ใช้งาน
 92. bachelor’s degree / noun / ปริญญาตรี
 93. backward / adjective / ซึ่งไปทางข้างหลัง
 94. bacterium / noun / แบคทีเรีย
 95. bandage / noun / ผ้าพันแผล
 96. bang / noun / เสียงดังปัง
 97. bankrupt / adjective / ล้มละลาย
 98. bankruptcy / noun / การล้มละลาย
 99. bare / adjective / เปลือยเปล่า
 100. bark / noun / เสียงเห่าของสุนัข
Share
.
.