ความแตกต่าง regular verbs และ irregular verbs

17667


คำกริยานั้น สำคัญฉไน คำกริยามีความสำคัญมากกับประโยค เรียกได้ว่าขาดไม่ได้เลยทีเดียว ถ้าขาดคำกริยาไป ประโยคก็จะอ่านไม่รู้เรื่อง กริยาที่เป็นพื้นฐานในภาษาอังกฤษสามารถแบ่งได้สองแบบใหญ่ ๆ นั่นคือ regular verbs และ irregular verbs แค่ชื่อเรียกก็แตกต่างแล้ว เรามาดูความแตกต่างของคำกริยาเหล่านี้กันดีกว่า
.
.
.

Regular verbs คืออะไร?

.

Regular verbs คือกริยาที่อยู่ในปกติไม่เปลี่ยนรูป กริยารูปปกติหรือ Regular Verb นั้น มักจะถูกนำมาใช้งานใน 4 รูปแบบ คือ

1. Infinitive หรือกริยาช่อง 1 เช่น ‘cook’, ‘love’, ‘hate’ และ ‘walk’ 

2.  รูปเอกพจน์ของประธานบุรุษที่สาม (พวก he, she, it) เช่น ‘cooks’, ‘loves’, ‘hates’ และ ‘walks’

3. รูปกริยาเติม –ing หรือ present participle เช่น ‘cooking’, ‘loving’, ‘hating’ และ ‘walking’

4. รูปกริยาเติม –ed หรือ past tense (V2) หรือ past participle (V3) เช่น ‘cooked’, ‘loved’, ‘hated’ และ ‘walked’ ซึ่งหากเป็น V3 ก็สามารถนำมาแต่งเป็นประโยค Passive Voice ได้
.
.
.

Irregular verbs คืออะไร?

Irregular verbs คือ กริยาไม่ปกติ มันผิดปกติก็ตรงที่มันเปลี่ยนรูปได้ บางครั้งก็เปลี่ยนสองตัว เปลี่ยนทั้งสาม หรือไม่เปลี่ยนเลยก็ได้ Irregular verbs สามารถใช้งานได้แบบนี้

1. Infinitive คือ รูปกริยาปกติในช่องที่ 1ใช้ใน Present Simple พูดถึงสิ่งที่เป็นความจริงหรือประโยคบอกเล่าทั่วไป 

2. Past Tense คือรูปกริยาในช่องที่ 2 ใช้พูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเสร็จสิ้นในอดีต โดยใช้ได้กับประธานทุกตัว 

3. Past Participle คือ รูปกริยาในช่องที่ 3 ซึ่งในกรณีนี้ ก็มีการใช้งานที่คล้ายคลึงกับ Regular Verb คือ  

  • ใช้ใน Present Perfect Tense (has/have + Past Participle) หรือการพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 
  • ใช้ใน Past Perfect (had + Past Participle) พูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในอดีตและจบในอดีตแล้ว
  • ใช้ในประโยค Passive Voice หรือรูปประโยคที่ประธานถูกกระทำโดยบุคคลหรือสิ่งอื่น เช่น The tiger was caught this afternoon. (เสือถูกจับแล้วเมื่อบ่ายนี้) 

พอมาถึงเจ้ากริยาไม่ปกตินี้ทุกคนอาจจะงง แต่เรามาดูตัวอย่างแบบชัดกัน ๆ เช่น

  • put, put, put ไม่เปลี่ยนรูปเลย เหมือนกันทั้งสามช่อง
  • go, went, gone เปลี่ยนรูปทั้งหมด
  • come, came, come เปลี่ยนรูปแค่บางตัว

.
.
.

มันแตกต่างกันอย่างไร?

regular verbs และ irregular verbs แตกต่างกันโดยดูได้จากตัวอย่างด้านบน คือ regular verbs เช่น walk ที่เป็นคำกริยาปกติ ช่องสองและช่องสามจะเติม ed ไปเลย กลายเป็น walk, walked, walked แต่ถ้าเป็น irregular verbs นั้น จำไว้ให้ขึ้นใจเลยว่าให้ตัด ed ทิ้งไปเลย ห้ามเติมเด็ดขาด เพราะมันเป็นคำกริยาไม่ปกติซึ่งมันจะมีรูปของมันอยู่แล้ว เช่น go, went, gone

Share
.