เคลียร์ทุกข้อสงสัย! TOEIC คืออะไร

1499


      ในปัจจุบันภาษาอังกฤษเริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสมัครงานหรือการสมัครเรียนต่อ ผู้สมัครอาจจะต้องใช้ผลการสอบภาษาอังกฤษ ซึ่งการสอบนั้นมีหลากหลายแต่ที่พบได้บ่อยและเป็นพื้นฐานเลยคือ TOEIC นั่นเอง
.
.
.

  • TOEIC คืออะไรกันนะ?

       TOEIC ย่อมาจาก Test of English for International Communication เป็นแบบทดสอบสำหรับวัดระดับความรู้หรือทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ซึ่งจัดทำโดยสถาบัน Educational Testing Service (ETS) ซึ่งเป็นสถาบันเดียวกับที่จัดสอบ TOEFL, GMAT, GRE และ SAT ผู้ที่เข้าสอบสามารถนำผลการสอบโทอิกไปใช้สมัครงานได้ทั่วโลก และผลสอบมีอายุ 2 ปีนับจากวันที่สอบ โดยคะแนน TOEIC เริ่มจาก 10 คะแนนถึง 990 คะแนน โดยแบ่งคะแนนการฟังเป็น 5-495 คะแนนและ การอ่าน 5-495 คะแนน ข้อสอบ TOEIC มีทั้งหมด 200 ข้อเป็นแบบปรนัย
.
.
.

.
  • ใครสอบ TOEIC ได้บ้าง?

       ประชาชนคนทั่วไปสามารถสอบ TOEIC ได้หมดเลย โดยสามารถติดต่อขอสอบ TOEIC ได้ทุกวัน จันทร์-เสาร์ ตลอดทั้งปี โดยหยุดวันอาทิตย์และหยุดนักขัตฤกษ์ TOEIC เปิดให้สอบวันละ 2 รอบด้วยกันคือ รอบเช้าเวลา 9.00 นาฬิกา กับ รอบบ่ายเวลา 13.00 นาฬิกา
.
.
.

  • TOEIC สอบที่ไหน?

       TOEIC มีศูนย์สอบทั้งในกรุงเทพมหานครและเชียงใหม่ซึ่งสามารถพิมพ์ค้นหาในอินเทอร์เน็ตได้เลยว่า สอบ TOEIC
.
.
.

  • จะสอบ TOEIC ต้องจ่ายเท่าไร?

       1,800 บาท เป็นค่าสมัครสอบ
.
.
.

ข้อสอบ TOEIC เป็นข้อสอบที่เน้นการฟังและการอ่านภาษาอังกฤษ แม้ว่าเราจะเป็นคนไทย แต่ถ้าเราหมั่นฝึกฝนบ่อย ๆ คะแนนเราจะต้องพุ่งขึ้นอย่างแน่นอน ^^

Share
.