การบอกลำดับขั้นตอนเป็นภาษาอังกฤษ สามารถพูดได้ยังไงบ้าง

38188

อย่างเเรกต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนว่า ในภาษาอังกฤษเรามีนับจำนวนหรือเรียงลำดับสองแบบ แบบเเรกคือ Cardinal Number นั่นก็คือตัวเลขที่เอาไว้บอกจำนวน หรือของต่างๆว่ามีจำนวนอยู่เป็นเท่าไหร่  เช่น One, two, three, four, five. 1 อัน 2 อัน 3 อย่างเช่น

 • They ordered 18 sandwiches. พวกเขาสั่งแซนวิชทั้งหมด 18 อัน 
 • He wore the number 23. เขาใส่เสื้อเบอร์ 23 

.
.
.

.

ส่วน Ordinal Number ก็คือตัวเลขที่เอาไว้บอก ลำดับ ตำแหน่ง อันดับ ของสิ่งนั้นๆ เช่น 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th. ซึ่งจะเป็นการบอกลำดับอย่างเช่น วันที่ 1 วันที่ 2 หรือ ผู้เข้าแข่งขันรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 หรืออย่างเช่น 

 • Our school is thirty-third in the state. โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนลำดับที่ 33 ในรัฐนี้ 
 • Sam is my seventh pet. แซมคือสัตว์เลี้ยงตัวที่ 7 ของฉัน 

ทีนี้มาดูกันบางว่า Ordinal Numbers ที่บอกลำดับนั้นมีอะไร  และใช้ได้ตอนไหนบ้าง แบบง่ายๆไม่ซับซ้อน
.
.
.

Ordinal Numbers

เรามักจะใช้  ordinal numbers เพื่อบอกเกี่ยวกับลำดับสิ่งของต่างๆหรือเอาไว้บอกขั้นตอนของกระบวนการอะไรบางอย่าง

 • first 1st / ที่หนึ่ง 
 • second 2nd / ที่สอง
 • third 3rd / ที่สาม
 • fourth 4th / ที่สี่
 • fifth 5th / ที่ห้า
 • sixth 6th / ที่หก
 • seventh 7th / ที่เจ็ด
 • eighth 8th / ที่แปด
 • ninth 9th / ที่เก้า
 • tenth 10th / ที่สิบ เป็นต้น

.
.

และนี่คือลำดับตัวเลขที่เหลือ สามารถนำไปใช้ได้เลย แต่อย่าลืมว่า Ordinal Numbers จะขยายคำนามเท่านั้น เพราะฉะนั้นอย่านำไปใช้กลับรูปอื่นนะ 

 • eleventh / 11th
 • twelfth / 12th
 • thirteenth / 13th
 • fourteenth / 14th
 • fifteenth / 15th
 • sixteenth / 16th
 • seventeenth / 17th
 • eighteenth / 18th
 • nineteenth / 19th
 • twentieth / 20th
 • twenty-first / 21st
 • twenty-second / 22nd
 • twenty-third / 23rd
 • twenty-fourth / 24th
 • thirtieth / 30th
 • thirty-first / 31st
 • fortieth / 40th
 • fiftieth / 50th
 • sixtieth / 60th
 • seventieth / 70th
 • eightieth / 80th
 • ninetieth / 90th
 • hundredth / 100th
 • hundred and first / 101st
 • hundred and fifty-second / 152nd
 • two hundredth / 200th
 • thousandth / 1,000th
 • millionth / 1,000,000th
 • billionth / 1,000,000,000th
 • trillionth / 1,000,000,000,000th
Share
.