ข้อสอบ GAT คืออะไร

1717


       หลาย ๆ คนที่อยากเรียนต่อมหาวิทยาลัย ด่านแรกที่ต้องเจอก็คือการสอบ GAT-PAT ซึ่ง GAT เป็นการสอบที่วัดว่านักเรียนคนหนึ่งมีความพร้อมในการจะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยมากน้อยแค่ไหน นอกจากนี้ก็ต้องสอบอย่างอื่นอีก แต่ในวันนี้เรามีเรื่องราวของ GAT มาให้ได้อ่านกัน
.
.
.

GAT คืออะไร?

.

       GAT (General Aptitude Test) หรือการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป GAT นั้นเริ่มสอบมาตั้งแต่ปี   พ.ศ.2552 โดย GAT คือ การวัดศักยภาพในการเรียนในมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ มี 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 คือ ความสามารถในการอ่าน/การเขียน/การคิดเชิงวิเคราะห์/และการแก้โจทย์ปัญหา หรือที่เรียกกันว่า GAT เชื่อมโยง และส่วนที่ 2 คือ ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษหรือเรียกสั้น ๆ ว่า GAT Eng ประกอบด้วย Speaking and Conversation, Vocabulary, Structure and Writing และ Reading Comprehension
.
.
.

แล้ว GAT สอบไปเพื่ออะไรกันนะ?

       GAT เป็นสิ่งที่ทุกคณะต้องใช้เมื่อจะเข้ามหาวิทยาลัย โดยเราต้องไปสอบและนำคะแนนไปยื่นต่อมหาวิทยาลัยนั้น ๆ ไม่ว่าจะระบบรับตรงและแอดมิชชั่น โดยคะแนน GAT นี้จะมีเกณฑ์คะแนนของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่กำหนดไว้
.
.
.

ใครสอบ GAT ได้บ้าง?

     ผู้ที่จะสอบ GAT ได้ จะต้องเป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือผู้ที่จบการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไปเท่านั้น
.
.
.

GAT สอบที่ไหนได้บ้าง?

       GAT มีสนามสอบอยู่ตามโรงเรียนต่าง ๆ เกือบทั่วประเทศ โดยผู้สมัครสอบสามารถเลือกสนามสอบได้ตามความสะดวก
.
.
.

โดยปกติการสอบ GAT จะจัดขึ้นทุกปี แต่ผู้สมัครสอบก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมและติดตามข่าวสาร เกณฑ์คะแนนของมหาวิทยาลัยอยู่เสมอ ๆ จ้า ^^

Share
.