อิหยังวะ!! ก็นับได้นี่น่า มาดูกันนามนับได้ นับไม่ได้มีอะไรบ้าง1 min read

556


คำนามนั้นอาจจะเป็นอีกพาร์ทนึงใน Part pf Speech ที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามและคิดไม่ถึง เเต่ความเป็นจริงแล้วนั้นมันก็แอบซับซ้อนอยู่นิดนึงนะ ดังนั้นเเล้วก่อนเรื่องของคำนามนับได้ไม่ได้ที่จะพูดถึงนั้น จะขอเกริ่นคำนามอีกสองชนิดที่อยากพูดถึงนั้นก็คือ Common noun และ Proper noun

ประเภทของคำนาม

.
 1. Common noun

คือ คำที่ใช้แทนคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ ทั่วๆไป ไม่เป็นการเจาะจง อย่างเช่น

 • คน: boy, girl, man, woman, father, mother, son, daughter, king
 • สัตว์: cat, dog, bird, lion, tiger, fish, fly, spider, snake, whale
 • สิ่งของ: car, pen, map, bed, table, pillow, telephone, window, champoo
 • สถานที่: church, school, post office, police station, bank, market, hotel

เเต่ก็อย่าลืมนะว่า Common noun จะไม่เริ่มด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ ยกเว้นมันเป็นคำที่ขึ้นต้นประโยค อย่างเช่น There are so many people in the restaurant.  หรือ People sometimes go to the restaurant  at night.
.
.
.

2. Proper noun

คำนามเฉพาะ (Proper Noun) อย่าง ชื่อของคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่

 • คน: Sam Smith, David Beckham, Barak Obama, Britney Spears
 • สัตว์:Simba, Angel, Jerry, Buddy
 • สิ่งของ: ปกติจะเป็นยี่ห้อของสินค้าต่างๆ Toyota, Lux
 • สถานที่: หมู่บ้าน เมือง ประเทศ ทวีป London, Tokyo
 • ชื่อองค์กรต่างๆ:บริษัท ห้างร้าน โรงเรียน โรงแรม Oxford University
 • วัน เดือน วันหยุด : December, June, Monday, Sunday
 • สิ่งก่อสร้าง :  Big Ben, Buckingham Palace, the Taj Mahal
 • ธรรมชาติ: แม่น้ำ ลำคลอง ทะเล ทะเลทราย มหาสมุทร ภูเขา เกาะ the Nile River

ข้อควรระวัง คำนามเฉพาะจะขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่เสมอ ไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของประโยคอย่างเช่น Lara is a beautiful lady.  หรือ I don’t like Stella. ไม่ใช่ lara หรือ stella.
.
.
.

3. Countable/ Uncountable noun

อันเเรกเลยนะคะที่ขอพูดถึง Countable Noun หรือคํานามที่นับได้ หมายถึง คํานามที่เราสามารถจับมาแยกนับได้ อย่างชัดเจน เช่น A table, A pen, A book, A Computer โดยลักษณะของคํานามนับได้ คือ

 1. สามารถนําหน้าด้วย Indefinite Article (A/An) ได้ 
 2. สามารถผันเป็นรูปพหูพจน์ได้
 3. สามารถนําหน้าด้วยจํานวนได้ เช่น Two, Three, Four ตัวอย่างเช่น
 • A bag สามารถเปลี่ยนเป็น 3 bags ได้ (เป็นคํานามที่นับได้) 
 • A phone สามารถเปลี่ยนเป็น Lots of phones ได้ (เป็นคํานามที่นับได้) 
 • A book สามารถเปลี่ยนเป็น 5 books ได้ (เป็นคํานามที่นับได้) 
 • A chair สามารถเปลี่ยนเป็น 2 chairs ได้ (เป็นคํานามที่นับได้)

.
.

อันต่อมาต่อ Uncountable Noun หรือคํานามที่นับไม่ได้ หมายถึง คํานามที่เราไม่สามารถนับได้อย่างชัดเจน อาจเป็นสสารหรือแนวคิด เช่น Water, Tea, Sugar, News โดย ของคํานามที่นับไม่ได้ คือ

 1. ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นรูปพหูพจน์ได้ 
 2. ใช้คําบอกปริมาณหรือคําบอกภาชนะเพื่อบอกจํานวน ตัวอย่างเช่น A lot of water, Some tea, Lots of sugar
 3. ไม่สามารถนําหน้าด้วย Indefinite Article (A/An) ได้

เเต่ก็อย่าลืมอีกว่ามันมีคํานามในภาษาไทยหลายคําที่ดูเหมือนเป็นคํานามนับได้ แต่ในภาษาอังกฤษถือว่านับไม่ได้ ได้แก่
Work, Money, Knowledge Experience, Furniture, Homework, Music, Equipment

Share
.