สรุปการใช้ Question tag แบบเข้าใจง่ายๆ พร้อมบอกตัวอย่าง2 min read

671

Question tag นี้เรามักจะเจอในภาษาพูด ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาทางการ มันก็คือประโยคคำถามนั่นแหละแต่เป็นการ ใช้ประโยคบอกเล่าขึ้นต้นและตามด้วยรูปปฏิเสธ บางทีก็รูปปฏิเสธขึ้นต้นและตามด้วยประโยคบอกเล่า โดยรวมแล้วก็คือมันคือการถาม เพียงแค่ว่าอาจจะไม่ได้ใช้ Who What When Where Why เท่านั้นเอง 

ซึ่งตัว Question tag นี้ ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือ คำว่า “ใช่ไหม ใช่ป่ะ หรือเปล่า” เธอมาจากประเทศไทยใช่ไหม อะไรแบบนี้  Don’t you?, Doesn’t he?
.
.
.

.

วิธีการสังเกตรูปประโยคของ Question tag นั้น คือมันจะเริ่มต้นด้วยประโยคบอกเล่าและจบด้วยรูปปฏิเสธ แต่บางทีก็ไม่เสมอไป บางทีมันอาจจะขึ้นด้วยรูปปฏิเสธและจบด้วยประโยคบอกเล่า 

 1. ประโยคบอกเล่า, รูปปฏิเสธ และตามด้วยเครื่องหมาย ? 

Kate plays the piano, doesn’t she?  เคทเล่นเปียโนไม่ใช่หรอ 

2. รูปปฏิเสธ, ประโยคบอกเล่า และตามด้วยเครื่องหมาย ? 

Kate can’t play piano, can she? เคทเล่นเปียโนไม่เป็นใช่ไหม
.
.
.

มาดูกันว่าจากตัวอย่างจากประโยคข้างต้นเราควรสังเกตุอะไรบ้าง 

 1. สิ่งแรกที่เราควรสังเกตคือคำกริยา (verb): ดูว่าประโยคหลักหรือประโยคแรกนั้นเป็นรูปปฏิเสธหรือรูปบอกเล่า อย่างตัวอย่างประโยคที่ 1. Kate plays the piano, doesn’t she? 
 • เราจะเห็นได้ว่า รูปแรกเป็นรูปประโยคบอกเล่า หลังจากตามมาด้วยรูปประโยคปฏิเสธ สิ่งที่ควรโฟกัสก็คือคำกริยา คำกริยาของรูปประโยคแรกคือ “play” ในประโยคนี้ไม่ได้มี verb ช่วย มีแต่ verb แท้ (play)  ดังนั้นรูปประโยคปฏิเสธจึงต้องใช้ “does” และ “do” เข้ามาช่วย 
 • ทีนี้เรามาวิเคราะห์ประโยคหลังกัน “doesn’t she?” ประโยคหลังใช้ “does” ว่าประธานของประโยคหลักคือ “Kate” ทีนี้เราก็นำมาแปลงเป็นรูปปฏิเสธนั่นก็คือ “doesn’t” และสุดท้ายก็คือ “she” ซึ่งเป็น “Subject pronoun” ของ Kate นั่นเอง

Q: เอ๊ะ!! แล้วถ้าเกิดว่า ในประโยคนั้นมีกริยาช่วยล่ะ อย่างคำว่า can, will, should 

A: ก็ให้เปลี่ยนรูปเป็นรูปประโยคปฏิเสธนั่นเอง ดังนั้นก็จะต้องเปลี่ยนเป็น can’t, won’t , shouldn’t ตัวอย่างรูปประโยคก็อย่างเช่น  We should leave, shouldn’t we? หรืออีกรูปนึงก็คือ We shouldn’t leave, should we? นั่นเอง
.
.
.

2. ดูรูป Tense: ดูว่าประโยคหลักเป็นรูป tense อะไร ประโยคหลังต้องเป็น tense เดียวกันกับประโยคหลัก  อย่างเช่นตัวอย่างที่ 1. Kate plays the piano, doesn’t she? 

 • อย่างแรกต้องดูว่า “Kate plays the piano” เป็นรูป tense อะไร สังเกตุง่ายๆคำว่า “Play” มีการเติม -s รูปแบบนี้คือ Present Simple tense นั่นเอง ดังนั้น verb ช่วยที่จะมาในรูปปฏิเสธข้างหลัง ก็จะต้องเป็นรูป Present Simple tense เหมือนกัน ในประโยคนี้นั่นก็คือ “does” นั่นเอง 
 • หรืออาจจะมาในรูป tense อื่นๆ ที่เจอบ่อยนั่นก็คือ Past tense นั่นเอง ก็ไม่ได้ยากอะไรเราก็แค่เปลี่ยนให้รูปประโยคข้างหลังเป็น  Past tense เหมือนประโยคหลักเท่านั้นเอง อย่างเช่น You ate pizza, didn’t you? สังเกตุได้ว่า “ate” เป็นรูปอดีต ดังนั้นรูปตามมาต้องเป็นอดีตเหมือนกัน นั่นก็คือ “did” นั่นเอง หรือ She wasn’t ugly, was she?

.
.
.

3. ถ้าเจอ this,that,those,these ให้ใช้ is,are ในรูปประโยคหลัง: 

 • this,that จะใช้ is รูปอดีตก็คือ was 
 • Those,these จะใช้ are รูปอดีตก็คือ were

อย่างเช่น 

 • “This is my bag, isn’t it?”  เราก็จะเห็นได้ว่าประโยคนี้ใช้ “this” ประโยคหลังเราจึงใช้ “is” และทำให้เป็นรูปปฏิเสธนั่นเอง ส่วน Subject Pronound ของ bag นั่นก็คือ “it” นั่นเอง

หรือ

 • “Those are my bags, aren’t they?” เราก็จะเห็นได้ว่าประโยคนี้ใช้ “those” ประโยคหลังเราจึงใช้ “are” และทำให้เป็นรูปปฏิเสธนั่นเอง ส่วน Subject Pronoun ของ bags ที่มีหลายอันเราจะใช้ “they” แทนนั่นเอง หลายคนอาจจะงงและสงสัยว่า “they” ไม่ใช้กับคนเท่านั้นหรอ ซึ่งจริงๆแล้วนั้น เราสามารถใช้ they แทนได้ทั้ง คนหลายคน สัตว์หลายตัว ของหลายชิ้น องค์กร ประเทศ สถานการณ์ เหตุการณ์ ฯลฯ หรืออะไรก็ตามที่เป็นพหูพจน์และสามารถนับได้

.
.
.

4. ข้อนี้อาจจะสับสนนิดนึง ต้องตั้งใจดูดีๆ นั่นก็คือการใช้ “am” เราจะแบ่งเป็น 2 กรณี นั่นก็คือกรณีแบบ ประโยคบอกเล่าขึ้นก่อนเเละตามด้วยรูปปฏิเสธ 

4.1. I am beautiful, aren’t I?

ข้อนี้เป็นข้อยกเว้นพิเศษ อย่างที่เรารู้กันอยู่ว่า I ใช้กับ am แต่ถ้าเกิดมาในรูปของ question tag เป็นรูปปฏิเสธอันท้าย เราจะใช้ “aren’t”

4.2 I am not beautiful, am I?

แต่ถ้าเกิดรูปปฏิเสธเป็นประโยคหลัก question tag เป็นรูปบอกเล่านั้น I จะใช้กับ am ปกติ อย่างเช่นตัวอย่างข้างต้น 
.
.
.

ทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นกัน 


ประโยคบอกเล่า + negative tag (รูปปฏิเสธ)

ประโยคปฏิเสธ + positive tag (รูปบอกเล่า)
Kate will be here soon,won’t she?Kate won’t be late, will she?
There was a lot of traffic,wasn’t there?They don’t like us, do they?
Joe should pass the exam,shouldn’t he?You haven’t eaten yet, have you?


ข้อควรรู้

 • หลังคำว่า Let’s … , question tag จะเป็น shall we: อย่างเช่น
  Let’s go for a walk, shall we? (เสียงสูงด้วยน้า)
 • หลังคำว่า Don’t … , question tag จะเป็น will you:
  Don’t be late, wi ‘You? (อย่าลืมเสียงสูง)
 • และอย่าลืมหลังคำว่า I’m … , รูป question tag ปฏิเสธคือ aren’t I (=am I not):
  I’m right, aren’t I?’ ‘Yes, you are.

.
.
.

ทีนี้มาลองทำแบบฝึกหัดกัน (อย่าแอบดูเฉลยน้า)

Put a question tag on the end of these sentences.

 1. Kate won’t be late,________________
  No, she’s never late.
 2. You’re tired,_____________________
  Yes, a little.
 3. You travel a lot,__________________
  Yes, I love travelling.
 4. You weren’t listening,______________
  Yes, I was!
 5. Sarah doesn’t know Ann,____________
  No, they’ve never met.
 6. Jack’s on holiday,__________________
  Yes, he’s in Australia.
 7. Kate’s been to China before,_________
  Yes, two or three times.
 8. You can speak German,_____________
  Yes, but not fluently.
 9. They won’t mind if I take a photo,______
  No, of course they won’t.
 10. There are a lot of people here,________
  Yes, more than I expected.


เฉลย

 1. will she?
 2. aren’t you?
 3. don’t you?
 4. were you?
 5. does she?
 6. isn’t he?
 7. hasn’t she?
 8. can’t you?
 9. will they?
 10. aren’t there?
Share
.