รวมศัพท์เติม ‘s’

2576

ไม่ครับ….ไม่ถึงขนาดรวมไว้ทุกๆคำในภาษาอังกฤษหรอกครับ เพราะเนื้อที่ตรงนี้คงไม่เพียงพอแน่ๆ

เอาเป็นว่า เราจะมากล่าวถึงคำที่ต้องมี s ต่อท้ายเสมอ ซึ่งหลายๆคนมักเผลอลืมไป จึงอาจทำให้ชาวต่างชาติฟังแล้วงงหรือไม่เข้าใจว่า เราพูดคำหรือประโยคนั้นๆ ในความหมายใดกันแน่

.

ตัวอย่างเช่น

คำนามที่ต้องเติม s เสมอ แม้ว่าจะหมายถึงสิ่งของชิ้นเดียวก็ตาม (เพราะมันมาเป็นคู่หรือเป็นแพ็ค จึงต้องเป็นพหูพจน์) เช่นคำว่า….

Jeans – กางเกงยีนส์
Scissors – กรรไกร
Pants – กางเกง
Trousers – กางเกงขายาว
Shorts – กางเกงขาสั้น
Glasses – แว่นตา
Clothes – เครื่องแต่งกาย

แถมให้อีกหนึ่งคำ คือ คำว่า “Goods” ที่แปลว่า “สินค้า” (ซึ่งบางคนยังเผลอแปลว่า “ดีมาก” เพราะมันเติม s)

ทั้งนี้ เหล่าคำนามดังกล่าว ย่อมต้องใช้คู่กับกริยาพหูพจน์ด้วยเช่นกัน
ตัวอย่างเช่น
The glasses do not fit me.
(แว่นตานี้ ไม่เหมาะกับฉันเลย)
นอกจากนี้ ยังคำอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องตามด้วย s เสมอ แต่คนไทยเราชอบลืมใส่หรือไม่แน่ใจว่าต้องเติม s หรือไม่

ตัวอย่างเช่น
always – สม่ำเสมอ (Jeff always stays up late.)
sometimes – บางครั้ง (We sometimes eat out at that restaurant.)
Nowadays – ทุกวันนี้ (Nowadays, many products are sold online.)
และ Congratulations – ขอแสดงความยินดี


สุดท้าย ก็มีคำหรือวลีบางอย่าง ที่ต้องเติม s เสมอด้วยเช่นกัน
ตัวอย่างเช่น
means – วิธีการ (A plane is the fastest means of transportation.)
as follows – ดังต่อไปนี้ (Its advantages are as follows;)
in terms of – ในแง่ของ (Many questions have been raised in terms of the stability of our economy.) เป็นต้น


การออกเสียง s ท้ายคำ อาจจะถือเป็นเสน่ห์ในการพูดภาษาอังกฤษเลยก็ว่าได้ แต่บางคนก็เผลอออกเสียง s ไป ทั้งๆที่คำบางคำไม่มีตัว s ลงท้าย ดังนั้น พยายามจำคำศัพท์ที่มีเสียง s เอาไว้ให้แม่น จะได้ไม่เผลอไม่เติม s ให้คำอื่นๆเข้าไปโดยไม่รู้ตัวนะคร๊าบบบ
*สำหรับใครที่กำลังมองหาคอร์สเรียนออนไลน์ สามารถกดปุ่ม inbox มุมขวาล่าง ทักสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับ*
คำถามทดสอบ:

1) เติมคำในช่องว่าง
There _ no jeans in my wardrobe.
a. is
b. are
c. am
d. ถูกทั้ง a. และ c.

2) เติมคำในช่องว่าง
In _of food it was great but in of weather it was terrible.
a. terms/term
b. term/terms
c. terms/terms
d. term/term

3) เติมคำในช่องว่าง
He __ his own breakfast.
a. always make
b. alway makes
c. always makes
d.ถูกทั้ง a. และ c.


เฉลย

1. (ข้อ c.) เพราะคำนามพหูพจน์ ย่อมต้องใช้คู่กับกริยาพหูพจน์ด้วยเช่นกัน

2. (ข้อ c.) ไม่ว่าจะอยู่ในบริบทไหน ก็ต้องเติม s ในคำว่า terms สำหรับวลีที่ว่า in terms of เสมอครับ

3. (ข้อ c.) always ต้องเติม s เสมอครับ และประธานเป็นเอกพจน์บุรุษที่ 3 กริยาก็ต้องเติม s เช่นกัน

Share
.