การใช้ Question word เป็นตัวเชื่อม

3136

ในบทก่อนหน้านี้ เราได้รู้วิธีใช้คำเชื่อมที่เราพบเห็นบ่อยๆ กันไปแล้ว อย่างเช่น to, toward, of, but, for, and, between, because และยังมีอีกหลายคำ เป็นต้น 

น้องๆหมั่นท่องศัพท์และรู้ความหมายของคำเหล่านั้นไว้ให้ได้นะครับ เวลาหยิบมาใช้เมื่อไร จะได้คล่องๆ

.

อย่างไรก็ดี ในบทนี้เราจะมาดูวิธีการใช้ Question word เป็นตัวเชื่อมกันบ้าง ซึ่งแต่ละคำนั้น เมื่อเปลี่ยนบทบาท ความหมายหรือคำแปลก็จะเปลี่ยนไปเองโดยอัตโนมัติ

ตัวอย่างเช่น: 

  • where – This is a place where I like. นี่คือสถานที่ ที่ฉันชอบ
  • who – This is a guy who I love so much. นี่คือผู้ชาย ซึ่งฉันรักมากๆ  
  • whose – He whose name cannot be spoken of. เขาเป็นคนที่ไม่มีใครกล้าเอ่ยนาม
  • what –  This is what I meant. นี่เป็นสิ่งที่ฉันต้องการจะบอก
  • when – I am going to sing when you are ready. ฉันจะเริ่มร้องเพลง เมื่อคุณพร้อม
  • why – That is why I do not like spicy foods. นั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมฉันถึงไม่ชอบอาหารเผ็ดๆ
  • how – Doing good deed is how we become happy. การทำความดี เป็นวิธีที่ทำให้พวกเรามีความสุข

จะเห็นได้ว่า Question words ต่างๆ ในฐานะคำเชื่อม จะมีบริบทการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป ในทำนองเดียวกับกรณีที่ใช้เป็นประโยคคำถามเลย เช่น where ก็ใช้เชื่อมเมื่อพูดถึงสถานที่ และ when ก็ใช้เชื่อมเมื่อพูดถึงช่วงเวลา เป็นต้น 


Tips

นอกจากบรรดา Question words ดังที่กล่าวมาแล้ว…

เรายังสามารถใช้คำว่า that ที่แปลว่า ‘นั้น’ (เช่น That car is beautiful. รถคันนั้นสวยจัง) มาเป็นตัวเชื่อมได้ด้วย

เมื่อเราเขยิบคำว่า that มาไว้กลางประโยค เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อม ก็จะแปลเป็นอีกความหมายหนึ่งว่า ‘ซึ่ง’

I want a car that has an automatic gear. 

ฉันต้องการรถ ซึ่งมีเกียร์ออโต้ 

ทั้งนี้ เราสามารถเลือกใช้คำเชื่อมอื่นๆบางคำ มาทำหน้าที่เชื่อม เพื่อให้ได้ประโยคที่เขียนออกมามีความหมายเดียวกันก็ได้ โดยอาจต้องตัดหรือเพิ่มคำอื่นๆ ในประโยคนั้นด้วย เพื่อให้ถูกตามหลักแกรมม่าร์

ตัวอย่างเช่น ในประโยคดังกล่าว เราอาจใช้คำว่า ‘with’ แทน ‘that’ ก็ได้ โดยตัดคำว่า has (หรือ have) ออกไป

I want a car with an automatic gear.

ก็แปลว่า   ฉันต้องการรถ ซึ่งมีเกียร์ออโต้  ได้เช่นเดียวกัน

สรุปแล้ว หากต้องการเชื่อมประโยคหรือคำในความหมายว่า ‘ที่’ หรือ ‘ซึ่ง’ เราสามารถใช้ that เป็นอีกทางเลือกหนึ่งก็ได้ครับ
*สำหรับใครที่กำลังมองหาคอร์สเรียนออนไลน์ สามารถกดปุ่ม inbox มุมขวาล่าง ทักสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับ*
คำถามทดสอบ:

1) เติมคำในช่องว่าง
  That is a place ________ I want to stay.

a.  what          
b.  where          
c.  when       
d.  why

2) เติมคำในช่องว่าง
  The concert will begin ________ the night falls.

a.  what          
b.  where          
c.  when       
d.  why

3) ข้อใด้ถูกต้อง
a. This is the model that I like.           
b. This is the model which I like.
c. This is the model where I like
d. ถูกทั้งข้อ a. และ b.  เฉลย :


1. ( ข้อ b. ) เพราะประโยคดังกล่าวต้องใช้คำเชื่อมที่เกี่ยวกับ ‘สถานที่’ หรือ ‘ตำแหน่ง’ ครับ (สังเกตุจากคำว่า place ในประโยคก็ได้)


2. ( ข้อ c. ) เพราะประโยคดังกล่าวต้องใช้คำเชื่อมที่เกี่ยวกับ ‘ช่วงเวลา’ ครับ (สังเกตุจากคำว่า night ในประโยคก็ได้)


3. ( ข้อ d. ) เพราะหากต้องการเชื่อมประโยคหรือคำในความหมายว่า ‘ที่’ หรือ ‘ซึ่ง’ เราสามารถใช้ that เป็นอีกทางเลือกหนึ่งก็ได้ครับ ดังนั้น that จึงใช้แทน which ได้เช่นกัน

Share
.