Either…or/ Neither…nor

10782

เอ้า….มาพูดถึงการเชื่อมคำในประโยคอีกรูปแบบหนึ่งกันดีกว่า ยากขึ้นมาอีกนิด แต่ครูจะอธิบายแบบกระชับๆฟิตๆ ให้เข้าใจง่ายและลัดสั้นที่สุดนะคร๊าบบบ

ครูกำลังพูดถึงวิธีการใช้คำว่า Either…or และ Neither…nor น่านนนเองงงงง

.

ทั้ง 2 ตัวนั้น น้องๆไม่ต้องไปจำคำแปลเลยครับ เพราะจะไม่จำเป็น และหาคำแปลเฉพาะในภาษาไทยไม่ได้ด้วย ดังนั้น น้องๆเพียงจำแค่ว่า……

‘either…or’ ใช้ในกรณีที่เราจะพูดถึงนามหรือสรรพนาม 2 สิ่งขึ้นไป ซึ่งเป็นการบ่งบอกว่า ต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ‘กระทำ’ อะไรบางอย่าง

ตัวอย่างเช่น 

 • Either you or me have to buy this thing. ไม่คุณก็ฉันคนใดคนหนึ่งล่ะ ที่ต้องซื้อของสิ่งนี้
 • You can choose either one. คุณสามารถเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง (จาก 2 อย่างที่มีให้เลือก)
 • Can I have either Pepsi or Coke. ฉันขอเป๊ปซี่หรือโค๊กก็ได้นะ

You can keep one of the photos. Either one of them—whichever you like. (คุณสามารถเลือกเลือกภาพใดภาพหนึ่งก็ได้ที่คุณชอบ)
.
.
.

ส่วน ‘neither…nor’ ก็ใช้ลักษณะเดียวกัน เพียงแต่เป็นรูปปฏิเสธเท่านั้น 

ตัวอย่างเช่น 

 • Neither Tony nor Richard is handsome. – ไม่มีใครหล่อเลย ไม่ว่าจะเป็นโทนี่หรือริชาร์ด
 • Neither father nor mother lives in Bangkok. – ไม่มีใครอยู่กรุงเทพเลย ไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่
 • Neither my grandmother nor my aunts want to come to the celebration. – ทั้งคุณยายและคุณป้าของฉัน ไม่มีใครอยากมางานเลี้ยงนี้เลยTips

Either…or และ Neither…nor ใช้ต่างกับคำว่า Both ตรงที่ว่า ในทางปฏิบัติหรือเวลาฝรั่งพูด Both เขาจะใช้กับประโยคธรรมดาทั่วไป และประโยคคำถาม

นอกจากนี้ เมื่อมี Both เราจะยังใช้ V. ในฐานะพหูพจน์เสมอ เพราะเป็นการสื่อเหมารวมเอาประธานทั้งคู่ เข้าไว้ด้วยกัน

ตัวอย่างเช่น 

 • Both cat and dog are animal.   ทั้งแมวและสุนัขต่างก็เป็นสัตว์
 • Would you like milk or sugar, or both of them in your coffee? คุณจะเติมนมหรือน้ำตาล หรือทั้งสองอย่างในกาแฟครับ
 • If both parents work, who will take care of the kids? ถ้าพ่อแม่ทำงานทั้งคู่ แล้วใครจะดูแลลูกๆ
 • Are both of us invited, or only you?   เราทั้งสองคนถูกเชิญไปงานนี้ หรือเขาเชิญคุณคนเดียว


ทั้งนี้ เราจะใส่ of ข้างหลัง both หรือไม่ ก็ได้นะครับ เช่น 

 • Keep both hands on the steering wheel. 
 • Keep both of the hands on the steering wheel. 

ทั้งประโยคบนและล่าง ต่างก็สามารถแปลได้เหมือนกัน ว่า “วางมือทั้ง 2 ข้าง ไว้บนพวงมาลัยรถเลย
.
.
.

สรุปกฏสำคัญของ either…or และ neither…nor ก็คือว่า ต้องเขียนหรือพูดออกมาตามสูตรนี้

‘Either/Neither + N/Pron. + or/nor + N/Pron.+ V.’

กริยาที่ตามหลังมาจะเป็นรูปเอกพจน์หรือพหูพจน์ ให้ดูจากสรรพนาม/นามตัวที่สองเป็นหลัก

น้องๆลองสังเกตจากประโยคตัวอย่างข้างล่างนะครับว่า V. ที่ตามหลังมา เป็นไปตามหลักการดังกล่าวจริงหรือไม่

         Neither Tom nor Ann comes to the party.

Either me or them are going to win.

นอกจากนี้ เรายังอาจเห็น neither กับ either ในเชิงที่ต้องการบอกว่า 

ฉันก็_____ด้วยเหมือนกัน

เช่น 

ถ้ามีคนพูดว่า ‘I don’t smoke.’ ‘ฉันไม่สูบบุหรี่’

หากเราต้องการตอบว่า ‘ฉันก็ด้วย’ ก็พูดได้สองแบบคือ 

                   ‘I don’t either.’ หรือ ‘Neither do I.’ 

จะเห็นได้ว่า เราสามารถเลือกพูดแบบไหนก็ได้ ขอให้มีคำที่อยู่ในรูปปฏิเสธ คำใดคำหนึ่งในประโยคก็พอแล้ว หรือในภาษาพูดแบบไม่เป็นทางการ เราจะตอบสั้นๆว่า ‘Me neither.’ ก็ถือว่าถูกต้องเหมือนกันครับ 
*สำหรับใครที่กำลังมองหาคอร์สเรียนออนไลน์ สามารถกดปุ่ม inbox มุมขวาล่าง ทักสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับ*
คำถามทดสอบ:

1) เติมคำในช่องว่าง
  Either you or them ______ going to lose.

a.  is           
b.  am         
c.  are        
d.  be

2) ข้อใดเขียนได้ถูกต้อง

a. Both students are good.                      
b. Both students is good.          
c. Both of the students are good.          
d. ถูกทั้ง a. และ c.

3) ข้อใดตอบได้ถูกต้อง
  Abby: I don’t like to play tennis.
   John: ____________

a. I don’t, either.      
b. Me neither.     
c. Neither do I.     
d. ถูกทุกข้อเฉลย :


1. ( ข้อ c. ) เพราะ V. ที่อยู่ในประโยคนี้ ต้องอยู่ในรูปพหูพจน์ เนื่องจากคำสรรพนามตัวที่สอง (them) เป็นพหูพจน์


2. ( ข้อ d. ) คือ ถูกทั้ง a. และ c. ส่วนข้อ b. ผิดเพราะใช้ V. ในรูปเอกพจน์


3. ( ข้อ d. ) ถูกทุกข้อ เพราะทั้ง a., b. , c. ต่างก็มีความหมายเดียวกัน คือ ‘ฉันก็ไม่(ชอบ)เหมือนกัน’

Share
.