ไปๆมาๆ กับคำว่า “come” และ “go”

3493

คำว่า “come” และ “go” เป็นคำกริยาที่ใครๆก็น่าจะรู้ความหมายกันดี เพราะมีการสอนคำศัพท์พื้นฐานเช่นนี้กันตั้งแต่สมัยเรียนชั้นประถม และเด็กมัธยมส่วนใหญ่ก็สามารถท่องกริยา 3 ช่องของทั้งสองคำนี้ได้

อย่างไรก็ตาม เวลาที่จะนำคำว่า “come” และ “go” มาใช้ในประโยคและต่างๆ หลายๆคนอาจจะยังคงใช้ผิดกันอยู่ โดยที่ไม่รู้ตัว เพราะถ้าจะให้เหมือนที่เจ้าของภาษาใช้ มันจะมีรายละเอียดมากกว่าที่คิด

.

ในบริบททั่วไป คำว่า ‘go’ จะแปลเป็นไทยได้ตรงตัวว่า หมายถึง ‘ไป’ กล่าวคือ การที่ตัวเราหรือคนอื่นเดินทางจากจุดหนึ่ง ไปยังสถานที่ต่างๆ ซึ่งในบริบทเช่นนี้ เรามักใช้คำได้ถูกต้อง

ตัวอย่างเช่น

I’m going to work. หรือ
She goes home by train every day.
ส่วนการใช้คำว่า “come” ก็แปลเป็นไทยตังตัวว่า หมายถึง “มา” ซึ่งเมื่อใช้ในบริบทโดยทั่วไป ก็ง่ายอีกเช่นกัน

ตัวอย่างเช่น

He will come to my home tomorrow. หรือ
They came to see me yesterday. (came เป็น V.2 ของ come)
อย่างไรก็ดี ที่ครูเกริ่นไว้ว่าในบางบริบท มันมีรายละเอียดมากกว่าที่คิด ครูขอยกตัวอย่างประโยคต่อไปนี้ให้ดู
“I’m going to the market. Would you like to come with me?”
(ฉันกำลังจะไปตลาด คุณจะไปด้วยกันไหม)

สังเกตไหมครับว่า ไม่ว่าจะใช้ come หรือ go เวลาแปลเป็นภาษาไทย ก็แปลว่า “ไป” ทั้งประโยคหน้าและหลังเลย


ประเด็นก็คือ การใช้ คำว่า “come” และ “go” ทั้งในประโยคบอกเล่าและประโยคคำถาม (รวมถึงการตอบ) เราจะต้องดูจากทิศทางของการเดินทาง เป็นตัวตัดสินว่าจะใช้คำใด
กล่าวคือ คำว่า “come” จะมีความหมายหรือแปลเป็นไทยว่า “ไป” เวลาที่เราจะบอกว่า “จะไปหา” หรือ “จะไปด้วยกัน” กับใครบางคน (มักจะมี Prep. คำว่า “with” ต่อท้ายหรือไม่ก็ได้)

ดังนั้น ในประโยคเช่นว่า….

Will you come to the party with me tonight? หรือ
I’m sure that she will come with us. หรือ
Wait for me a minute, I’m coming.

คำว่า come ในประโยคต่างๆ ข้างต้น จึงต้องแปลเป็นไทยว่า “ไป” ไม่ใช่แปลว่า “มา”
เป็นอย่างไรบ้างครับ อาจฟังดูงงๆ หน่อยใช่ไหม แต่ถ้าเราทำความเข้าใจกับมันอย่างถ่องแท้แล้ว เราก็จะสามารถใช้คำว่า come และ go ได้อย่างถูกต้องจนเคยชินและพูดได้โดยที่เจ้าของภาษาไม่งงกับไปกับเรา
*สำหรับใครที่กำลังมองหาคอร์สเรียนออนไลน์ สามารถกดปุ่ม inbox มุมขวาล่าง ทักสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับ*

Tips
สำหรับคำว่า go ถ้าอยู่ในรูปประโยค “….going + to + be +……” จะมีความหมายในทำนองว่า “มันจะ………”
ตัวอย่างเช่น
“It’s going to be a mistake.” (มันจะเป็นความผิดพลาดนะ)คำถามทดสอบ:

1) “It’s going to be too late.” หมายความว่าอย่างไร
a. มันกำลังจะไปสายนะ
b. มันจะสายเกินไปนะ
c. มันกำลังจะมาสายนะ
d. ถูกทั้ง a. และ c.

2) “I’m coming.” หมายความว่าอย่างไร
a. ฉันกำลังจะไป
b. ฉันกำลังมา
c. ฉันกำลังไป
d. ถูกทั้ง a. และ c.

3) ประโยคมีคำว่า “ไป” อยู่ในประโยค
a. Would you like to go to the gym?
b. Would you come to the gym with me?
c. ถูกทั้ง a. และ b.
d. ผิดทั้ง a. และ b.


เฉลย

1. (ข้อ b.) เพราะในทีนี้ ‘go’ ไม่ได้แปลว่า ‘ไป’ แต่ใช้ในโครงสร้าง
It’s + going + to + be ซึ่งหมายถึง “มันจะ………”

2. (ข้อ a.) ความหมายจะออกไปในทำนองเดียวกันทั้งข้อ a. และ c. ขึ้นอยู่กับบริบทในขณะที่พูดครับ

3. (ข้อ c.) ถูกทั้ง a. และ b. เลยครับ เพราะข้อ b. เป็นการชักชวนให้ “ไปด้วยกัน”

Share
.