กล่าวเชิญอย่างไร ? ในแต่ละบริบท

7269

ประโยคที่เจ้าของภาษามักพูดกันในชีวิตประจำวันประโยคหนึ่งก็คือ ประโยคกล่าวเชิญ และถ้าหากว่าเรามีเพื่อนชาวต่างชาติ วันหนึ่งเราอาจจะอยากชวนเขาไปที่ไหนๆ ก็ควรจะรู้วิธีพูดหรือจำประโยคแบบนี้เอาไว้บ้าง

อย่างไรก็ดี ในภาษาอังกฤษมีประโยคที่ใช้ในการเชื้อเชิญอยู่หลากหลายรูปแบบ แต่ครูขอแนะนำ 4 แบบเบื้องต้น

.

1) I would like to invite you to……..
ประโยคนี้เป็นประโยคบอกเล่าที่เราสามารถใช้พูดเชิญชวนได้ และเป็นการเชิญที่ค่อนข้างสุภาพ

ตัวอย่างเช่น
I would like to invite you to my wedding party.
(ผมขอเชิญคุณไปงานแต่งงานของผมนะครับ)


หลายๆคน ติดการใช้คำว่า ‘want’ ที่แปลว่า ‘ต้องการ’ หรือ ‘อยาก’ ซึ่งหากใช้ในการเชิญ จะฟังดูไม่สุภาพเท่าไรนัก
ตัวอย่างเช่น
I want to invite you to my wedding party.
(ผมอยากเชิญคุณไปงานแต่งงานของผม) ฟังดูเหมือนกับการบีบบังคับนิดๆใช่ไหมล่ะครับ


2) I would like to have you…..
เราสามารถใช้คำว่า have แทนคำว่า invite ในประโยคก็ได้ ซึ่งก็มีความหมายในทำนองเชื้อเชิญเหมือนกัน

ตัวอย่างเช่น
I would like to have you attend our seminar.
(ผมขอเชิญคุณไปร่วมสัมมนากับเรานะครับ)


3) I would be pleased if you could come to………….
ประโยคแบบนี้ นอกจากจะฟังดูสุภาพมากแล้ว ยังเป็นแสดงความรู้สึกออกไปว่า ‘จะดีใจมากถ้าอีกฝ่ายมาได้’ ซึ่งเป็นการเชื้อเชิญแบบว่า ทำให้อีกฝ่ายไม่อยากปฏิเสธเลย

ตัวอย่างเช่น
I would be pleased if you could come to my birthday party.
(ผมจะดีใจมากถ้าคุณมางานวันเกิดของผม)


4) Could you please come to……?
นอกจากประโยคบอกเล่าแล้ว การเชื้อเชิญยังสามารถทำเป็นรูปแบบคำถามเช่นนี้ได้ด้วย แต่อย่าลืมใส่คำว่า please นะครับ เพื่อให้เป็นการเชื้อเชิญที่สุภาพมากกว่า Could you come to….?

ตัวอย่างเช่น
Could you please come to our conversation class?
(คุณสามารถมาร่วมชั้นเรียนบทสนทนากับเราได้ไหมคะ)


นอกจากการเชื้อเชิญด้วยประโยค 4 รูปแบบเบื้องต้น ดังที่กล่าวมาแล้ว ก็ยังมีอีกประโยคหนึ่ง ซึ่งเป็นการถามแบบอ้อมๆ แต่ก็ให้ความหมายในทำนองเชื้อเชิญเหมือนกัน คือ I wonder if you could go/come to………

ทั้งนี้ หากเราจะเชิญเพื่อนสนิทหรือใช้คำเชิญแบบไม่เป็นทางการเท่าไร เราก็อาจจะพูดแค่ว่า Will you …? หรือ Would you….? แต่ถ้าจะให้ฟังดูสุภาพมากขึ้น เราก็ควรจะใช้คำว่า Would you like to…? แทนครับ

มาถึงตรงนี้แล้ว หากจะนำประโยคแบบไหนไปใช้เชิญชวนเพื่อนชาวต่างชาติ ก็ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ระดับความสุภาพ และถูกต้องตามบริบทที่จะใช้ในการพูดด้วยนะครับ

คำถามทดสอบ:

1) ข้อใดเป็นการเชื้อเชิญแบบสุภาพ
a. Would you come over tonight?
b. Could you come over tonight?
c. Would you like to come over tonight?
d. ถูกทั้ง a. และ b.

2) ข้อใดเป็นการเชิญแบบอ้อมค้อม
a. I wonder if you could go to Pattaya with us.
b. I would like you to go to Pattaya with us.
c. Could you please go to Pattaya with us?
d. ถูกทั้ง a. และ b.

3) ข้อใดเป็นการเชื้อเชิญแบบสุภาพ
a. I would like to have you at our party.
b. I want to have you at our party.
c. I need to have you at our party.
d. ถูกทั้ง a. และ b.


เฉลย
1. (ข้อ c.) จำไว้ครับว่า ถ้าอยากสุภาพ ต้องใช้ ‘Would you like…?’ เสมอ
2. (ข้อ a.) ส่วนข้อ b. และ c. เป็นการเชิญแบบตรงๆเลย
3. (ข้อ a.) ส่วนข้ออื่นๆฟังดูแกมบีบบังคับนิดๆ มักใช้ถามเพื่อนสนิทมากกว่า

Share
.