หลักการใช้ Sometime(s)

1974

Sometimes ตัวนี้บอกความถี่ของการกระทำ แปลว่า บางทีหรือบางครั้ง เช่น

Sometimes, she likes to play with kids. (บางทีหล่อนก็ชอบเล่นกับเด็ก)

.

James feels lonely sometimes. (เจมส์รู้สึกเหงาในบางครั้ง)

Sometimes I go by bus and sometimes by car. (บางทีฉันก็นั่งรถเมล์บางทีก็รถยนต์)

**adverbs ตัวอื่นที่ให้ความหมายเหมือน sometimes และสามารถใช้แทนที่กันได้เลยคือ at times, occasionally, seasonally**

Sometime บอกถึงช่วงเวลาของการกระทำ เป็นช่วงเวลาที่บอกขึ้นมาลอย ๆ ไม่ได้กำหนดไว้แน่นอน (อารมณ์แบบเดี๋ยวไว้ว่ากันอีกที) แต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ เช่น

“Maybe you should try it sometime”.  [(คุณควรลองดูนะ) ลองดูในอนาคตไม่มีกำหนดตายตัวว่าต้องลองเมื่อไหร่]

Mary should visit her teacher sometime this morning. [(แม่รี่ควรเข้าพบครูในตอนเช้านี้) ช่วงเข้าพบครูเป็นช่วงไหนก็ได้ในตอนเช้า ไม่ได้ระบุเวลาตายตัว]

I will see you again sometime. [ฉันจะพบคุณอีกครั้งหนึ่ง (แต่ยังไม่แน่ใจว่าเมื่อไหร่)]

She tells me that she will teach me how to drive sometime. [หล่อนบอกฉันว่าไว้หล่อนจะสอนให้ฉันขับรถ (เดี๋ยวจะสอน แต่ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่)]

**adverbs ตัวอื่นที่ให้ความหมายเหมือน sometime และสามารถใช้แทนที่กันได้เลยคือ someday หรือ one day**

TIP : สุดท้าย วิธีจำคือ sometimes เกิดขึ้นอยู่แล้วบ่อย ๆ มี s (หลายทีแล้วเป็นพหูพจน์ได้) ส่วน sometime คือ เกิดขึ้นครั้งหนึ่งแต่ไม่รู้เมื่อไหร่ (ครั้งเดียวไม่ชัดเจนไม่ต้องเติม s)

Share
.