ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับฝนในแบบต่างๆ

3409

ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ฟ้ามืดฝนตกกันทุกวัน เลยไม่มีช่วงไหนเหมาะสมมากไปกว่าช่วงนี้ที่จะมาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับหน้าฝน และ ฝนตกกัน

It’s raining. ฝนตก โดยทั่ว ๆ ไป โดยที่เราสามารถระบุลึกลงไปได้อีกว่า

.

Light (ไลท์) rain ฝนตกเบา ๆ

Heavy (เฮฟ-วี่) rain ฝนตกอย่างหนัก

โดยที่ฝนตกเบา ๆ เป็นฝอย ๆ อาจจะใช้อีกคำได้ว่า Drizzle (ดริซ-เซิ่ล)

เช่น It’s drizzling. ซึ่งจะมีความหมายเท่ากับ Very light rain หรือฝนตกเบามากจนกระทั่งเป็นแค่ฝอย ๆ

Shower ความหมายและระดับความหนัก ใกล้เคียงกับ Rain โดยที่ถ้าใช้คำเป็นคำนาม จะมีอีกความหมายได้ว่า ฝักบัวอาบน้ำ ด้วย

และเมื่อฝนตกหนักอย่างแรง จะพูดได้อีกอย่างว่า

It’s pouring (พัว-ริ่ง). คำว่า Pour ในที่นี้แปลตามตัวว่า เท (น้ำ) ดังนั้นอาจจะเทียบได้กับภาษาไทยว่า ตกหนักแบบฟ้ารั่ว เหมือนฝนเทลงมา

คำว่าฝนตกหนักมากๆ มีคำศัพท์อีกคำที่ใช้ได้คือ It’s lashing (แลช-ชิ่ง) โดยที่ Lash นั้นแปลตามตัวว่า หวด ตี ดังนั้นจึงเปรียบเทียบกับฝนได้ว่า ตกอย่างหนักมาก (คล้าย ๆ กับว่าหวดพื้น)

It’s bucketing down. คือประโยคที่มักพูดอย่างไม่เป็นทางการ เหมือนกับ It’s lashing. แต่อธิบายให้เห็นภาพได้ว่า ฝนตกหนักมาก จนสามารถรองน้ำฝนได้หลายๆ ถังทีเดียว

คำที่น่าสนใจอีกคำ ก็คือ Downpour (ดาวน์-พัวร์) หรือลักษณะที่ฝนตกอย่างหนักแต่เป็นแค่ช่วงระยะเวลาสั้น ๆ แค่นั้น อาจจะเทียบกับภาษาไทยได้ว่า ฝนตกไล่ช้าง (ตกหนักมากแต่แป๊บเดียว) 

It’s wet outside. ประโยคนี้แปลตรงตัวว่า ข้างนอกมันเปียกนะ หรือนั่นก็คือการหมายความถึงฝนกำลังตกอยู่นั่นเอง

ถ้าเราจะพูดว่า ฝนตกไม่หยุดเลยทั้งวัน ก็สามารถพูดได้ว่า It’s been raining constantly all day. (Constantly คือที่ต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ) และถ้าอยากจะบอกว่า ตก ๆ หยุด ๆ ได้ทั้งวัน ก็พูดได้ว่า It’s been raining on and off all day. (On and off คือตก ๆ หยุด ๆ)

ตบท้ายกันด้วยสำนวนที่น่าสนใจ ที่อธิบายถึงฝนตกกัน

It’s raining cats and dogs. คือการที่ฝนตกหนักมาก ๆ หรือ = It is raining heavily. / There is a heavy downpour.

Share
.