“ คนดัง ” กับคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ

1872

เห็นข่าวคนดังตามทีวี หรือในโลกออนไลน์อยู่ตลอดเวลา บทคสามนี้จะมาแชร์ในเรื่องของคำศัพท์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับคนดังและการมีชื่อเสียงของคนดังกัน

1. Famous [ADJ]

.

มีชื่อเสียงนั้นใช้กับชื่อเสียงในทางดีหรือเป็นชื่อเสียงที่มีการสะสมมาเป็นเวลายาวนาน

ตัวอย่าง :  This Restaurant is famous for its Chinese dim sum.

คำแปล  :  ร้านอาหารนี้มีชื่อเสียงในด้านติ่มซัมของจีน

2. Well known [ADJ]

เป็นที่นิยม คำนี้เป็นคำคุณศัพท์ แปลว่า “มีชื่อเสียง”

ตัวอย่าง  :  She is well known both in Japan and in America.

คำแปล   :   หล่อนเป็นที่รู้จักทั้งที่ญี่ปุ่นและอเมริกา

3. Memorable [ADJ]

ซึ่งน่าจดจำ เพราะสิ่งนี้เป็นความทรงจำของคนๆ นั้น

ตัวอย่าง  :   The birthday party of my little sister was a memorable one.

คำแปล   :   งานปาร์ตี้วันเกิดของน้องสาวฉันเป็นที่น่าจดจำ

4. Popular [ADJ]

เป็นที่นิยม อาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงในสังคมนั้นๆ

ตัวอย่าง  :   He had now become a popular leader.

คำแปล  :   เขากลายเป็นผู้นำที่มีชื่อเสียง (เป็นที่นิยม)

5. Eminent [ADJ]

มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักและเป็นที่เคารพเพราะเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น

ตัวอย่าง  :   He is an eminent architect, everyone wants him to design their house.

คำแปล   :   เขาเป็นสถาปนิกที่มีชื่อเสียง ทุกๆคนก็อยากให้เขาออกแบบบ้านให้

6.Renown [N]

ชื่อเสียง เป็นที่รู้จักหรือเป็นที่พูดถึงของหลายๆคน

ตัวอย่าง  :   Winning four music awards in one night brought renown to the new artist.

คำแปล   :   ศิลปินใหม่นี้มีชื่อเสียงเพราะเพลงทั้ง 4 เพลงของเขาชนะในการประกวด

Share
.