เคลียร์! กับการใช้ People และ Person

10098

People (N.) ใช้พูดถึงกลุ่มคนจำนวนหนึ่ง หรือ พูดถึงมนุษย์ทั่วไปในบริบทต่าง ๆ

  • Ex. There are three people standing in front of our house. (มีคนสามคนยืนอยู่หน้าบ้านของเรา)
  • Ex. Our neighbors are such nice people. (เพื่อนบ้านของพวกเราเป็นคนดีมาก ๆ)
  • Ex. We have to admit that people are generally very selfish. (พวกเราต้องยอมรับว่าโดยทั่วไปแล้วมนุษย์เรามีความเห็นแก่ตัวมาก)

Persons (N.)  เป็นรูปพหูพจน์โดยตรงจาก Person โดยการเติม s ให้ความหมายในแง่กลุ่มบุคคลที่มากกว่าหนึ่งคน เป็นคำที่ค่อนข้างเป็นทางการที่จะใช้ในเอกสารทางราชการ มักพบได้บ่อยได้ในข้อบทกฎหมายต่าง ๆ แต่ในบางครั้ง ก็ใช้ในการพูดทั่วไปได้ด้วย โดยความหมายจะเน้นถึงแต่ละตัวบุคคลโดยที่เน้นความสำคัญของจำนวนคนว่ามีกี่คน และอาจจะส่งผลกระทบต่อเหตุการณ์บางอย่างได้อย่างไร

.
  • Ex. How many persons would you like to reserve for the movie seat?  (คุณอยากจะจองตั๋วหนังให้กี่ที่?)

* ในที่นี้การใช้ persons จะแสดงว่าผู้ถามค่อนข้างเน้นถึงจำนวนคน เพื่อที่จะได้จองที่ได้ถูกต้อง แต่สามารถใช้ people ในสถานการณ์นี้ก็ได้เช่นกัน)

  • Ex. This meeting room can accommodate only 6 persons, 8 will be too tight.  (ห้องประชุมนี้รองรับได้แค่หกคนค่ะ เกรงว่าแปดคนจะแน่นเกินไป)

*เช่นกันว่า ในประโยคนี้ผู้พูดต้องการเน้นว่า ห้องนี้รับจำนวนคนได้เท่านี้ จึงใช้ persons

  • Ex. Any person or persons found in the possession of illegal drugs will be prosecuted.  (ใครก็ตาม [จะแค่หนึ่งคน หรือมากกว่าหนึ่งคน] จะถูกดำเนินคดีถ้าพบว่าครอบครองยาเสพติดที่ผิดกฏหมาย)
Share
.