Fun กับ Funny ใช้อย่างไรให้ไม่ดูตลก

2429

จะเห็นคำว่า “  Fun ” กับ “ Funny ” ในประโยคภาษาอังกฤษบ่อยมาก แต่หลายๆ คนยังสับสนถึงวิธีการใช้ว่าทั้ง 2 คำนั้นควรใช้อย่างไร และมีความหมายต่างกันอย่างไร

ซึ่งจริงๆ แล้วทั้ง 2 คำนั้นมีความหมายที่แตกต่างกัน ถ้าใช้สลับกันจะทำให้ความหมายเปลี่ยนไป ดังนั้นระวังวิธีการใช้ด้วยนะ

.

Fun (N.) สนุกสนาน ใช้ต่อจาก verb to be.

The show yesterday was very fun. การแสดงเมื่อวานสนุกมาก

I watched a movie last night, it was fun. เมื่อคืนฉันดูภาพยนตร์ มันสนุกดี

Playing badminton can be a lot of fun. การตีแบตมินตันทำให้เรารู้สึกสนุกสนาน

Funny (Adj.) ตลกขบขัน

คือสิ่งที่ทำให้รู้สึกตลกขบขันหรือทำให้เราหัวเราะได้นั้นเอง Funny จะวางอยู่หน้าคำนามเสมอเพราะทำหน้าที่ขยายคำนามนั้นเอง

The story that he told me was very funny. เรื่องที่เขาเล่าให้ฉันฟังตลกมาก

I think he is very funny. ฉันคิดว่าเขาตลกมาก

เมื่อรู้ถึงข้อแตกต่างกันแล้วอย่าใช้สลับกันนะ ไม่งั้นชีวิตอาจจะเปลี่ยนได้เลย หรือเรียกว่างานเข้า ถ้าเราพูดว่า Your show is funny. แทนที่จะพูดว่า Your show is fun. เราตั้งใจจะพูดว่าการแสดงของเขาสนุก กลายเป็นการแสดงของเขารู้สึกตลกขบขันละก็ ถ้าไม่ใช้งานแสดงตลกก็ถูกเข้าใจผิดแน่เลยๆ ล่ะ

Share
.