รู้จัก Homophone คืออะไร ?

9002

Homophone (โฮ-โมะ-โฟน) หรือ คำพ้องเสียง คือคำที่เขียนไม่เหมือนกัน แต่ออกเสียงเหมือนกัน ยกตัวอย่างภาษาไทย ก็เช่น เก้า-ก้าว / ข้าง – ค่าง หรือ ใจ – ไจ ในภาษาอังกฤษเองก็มีคำพ้องเสียงไม่น้อยเช่นกัน ซึ่งครั้งนี้ขอยกมา 10 คู่ที่พบบ่อย ให้เห็นถึงความหมาย และ การใช้งาน เพื่อจะได้ไม่สับสนกันอีกต่อไป

  • Buy – By (บาย)

Buy = ซื้อ

.

Ex. Please don’t forget to buy a carton of milk for me.  (อย่าลืมซื้อนมให้ฉันกล่องนึงด้วยนะ)

By = โดย/ใกล้ (เป็นหนึ่งในคำบุพบทที่ใช้กันมาก)

Ex. They stop by the river to enjoy the view.  (พวกเขาหยุดดื่มด่ำวิวข้าง ๆ แม่น้ำ) 

  • Weather – Whether (เวท-เถอะ)

Weather = สภาพอากาศ

Ex. Let’s check the weather forecast for tomorrow. (มาตรวจสภาพอากาศพรุ่งนี้กันเถอะ)

Whether = เป็นคำสันธานใช้ในประโยคเพื่อให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

Ex. Please select whether you would prefer chicken or fish.  (โปรดเลือกว่าคุณอยากทานไก่หรือปลามากกว่า)

  • Bear – Bare (แบร์)

Bear = หมี/อดทน, รับได้

Ex. Look! That brown bear is swimming toward us.  (ดูนั่นสิ หมีสีน้ำตาลกำลังว่ายน้ำมาหาเรา)

Ex. Please bear with me for a little longer.  (ได้โปรดอดทนกับฉันอีกซักแป๊บหนึ่ง)

Bare = เปลือยกาย / ล่อนจ้อน

Ex. I prefer walking barefoot on the beach.  (ฉันชอบที่จะเดินเท้าเปล่าบนชายหาด)

  • Principal – Principle (พริ๊น-สิ-เพิล)

Principal = อาจารย์ใหญ่ของโรงเรียน

Ex. Our school’s principal is very kind.  (อาจารย์ใหญ่ของพวกเราใจดีมาก)

Principle = หลักการหรือหลักปฏิบัติที่เป็นความจริง 

Ex. Principle for charity work is being kind to those in need.  (หลักการของงานการกุศลก็คือการเผื่อแผ่ต่อผู้ที่ด้อยโอกาสกว่า)

  • Brake – Break (เบรค)

Brake = หยุดชะงัก, เบรคของรถ หรือจักรยาน 

Ex. The bike’s brake failed. (เบรคจักรยานมันพังอยู่)

Break = แตกหัก

Ex. He breaks it into several pieces.  (เขาทุบมันให้แตกเป็นเสี่ยง ๆ) 

  • One – Won (วัน)

One = หนึ่ง

Ex. Do you have one more pen?  (เธอมีปากกาอีกด้ามไหม)

Won = ชนะ (เป็นกริยาช่อง 2 ของ Win)

Ex. I won the lottery yesterday!  (นี่ฉันถูกลอตเตอรี่นะเมื่อวาน)

  • Hear – Here (เฮียร์)

Hear = ได้ยิน 

Ex. I hear your voice very clearly.  (ฉันได้ยินเสียงเธอชัดเจนมาก)

Here = ที่นี่ 

Ex. Put it here, I’ll take care of it.  (วางไว้ตรงนี้เลย เดี๋ยวฉันจัดการเอง)

  • Mail – Male (เมล)

Mail = จดหมาย

Ex. Can you send me Email about what we discussed?  (คุณช่วยส่งอีเมล์เรื่องที่เราคุยกันได้ไหม)

Male = เพศชาย

Ex. These puppies are all male. (ลูกหมาพวกนี้เป็นเพศผู้ทั้งหมด)

  • Cell – Sell (เซลล์)

Cell = เซลล์ในร่างกายที่เป็นหน่วยเล็กมาก ๆ

Ex. Human body consists of various types of cells.  (ร่างกายของมนุษย์นั้นประกอบไปด้วยเซลล์หลายประเภท)

Sell = ขาย

Ex. Do you want to sell these stuff?  (เธออยากจะขายของพวกนี้ไหม)

  • You – Ewe (ยู) (คำคู่นี่น่าสนใจตรงที่หลาย ๆ คนอาจจะไม่เคยรู้จักคำว่า Ewe กันมาก่อน) 

You = คุณ

Ex. You are the chosen one!  (คุณเป็นผู้ที่ถูกเลือก)

Ewe = แกะตัวเมีย

Ex. Ewe is the adult female sheep.   (นั้นคือแกะเพศเมียที่โตเต็มที่)

Share
.