รวมตัวอย่างคำบุพบท with ในภาษาอังกฤษ

1909

ตัวอย่างการใช้คำบุพบท with แบบต่างๆ

with ใช้กับคำกริยา เช่น begin with

.
 • begin with /บีกิน วิด / เริ่มต้นด้วย, เริ่มด้วย
 • come with /คัม วิด /มาพร้อมกับ, มากับ
 • start with /สต๊าด วิด /เริ่มกับ, เริ่มด้วย
 • vote with /โว้ด วิด /ลงคะแนนด้วย
 • work with/เวิ้ก วิด /ทำงานกับ
 • talk with /ท้อก วิด/พูดกับ

ตัวอย่างประโยค :

 • ประโยค : He begins with his popular song.
 • คำอ่าน : ฮี บิกินสึ วิด ฮิส พ็อพปิวลา ซอง
 • คำแปล : เขาเริ่มต้นHe begins (ร้องเพลง)ด้วยเพลงยอดนิยมของเขา/with his popular song

with ใช้ในความหมายว่ากับบุคคล หรือ สัตว์

 • with me /วิด มี / กับฉัน
 • with Tom / วิด ทอม /กับทอม
 • with you /วิด ยู /กับคุณ

ตัวอย่างประโยค :

 • ประโยค : She wants to be with me.
 • คำอ่าน : ชี ว้อนสึ ทู บี วิด มี
 • คำแปล : หล่อนต้องการอยู่/She wants to be กับฉัน/with me

with ใช้ในความหมายว่า ด้วย กับ วัตถุ หรือ สิ่งของ

 • with knife /วิด ไน้ฝึ /ด้วยมีด
 • with mouse /วิด เม้าสึ /ด้วยเมาส์
 • with rice cooker /วิด ไร้สึ คุกเกอ /ด้วยหม้อหุงข้าว

ตัวอย่างประโยค :

 • ประโยค : He cuts watermelon with small knife.
 • คำอ่าน : ฮี คัดสึ วอเตอเมลลัน วิด สะมอล ไน้ฝึ
 • คำแปล : เขา ผ่าแตงโม/He cuts watermelon ด้วยมีดเล่มเล็ก/with small knife

with ใช้กับนามธรรม

 • with the story /วิด เดอะ สตอรี่/กับเรื่องราว
 • with angry /วิด แองกริ /ด้วยความโกรธ
 • with worry /วิด วอหรี่ /ด้วยความกังวล
 • with age /วิด เอจ /ด้วยอายุ
 • with happiness/วิด แฮพปิเนส /ด้วยความสุข
 • with faith /วิด เฟท/ด้วยศรัทธา
 • with reliability /ด้วย รีไล้อะบิลิตี้ /ด้วยความน่าเชื่อถือ
 • with thanks /วิด แซ้งสึ /ด้วยความขอบคุณ
 • with effort /วิด แอฟเฟิ่ดถึ /ด้วยความพยายาม

ตัวอย่างประโยค :

 • ประโยค : He shouts with angry.
 • คำอ่าน : ฮี เช้าสึ วิด แองกริ
 • คำแปล : เขาตะโกน/He shouts ด้วยความโกรธ/with angry
Share
.