SCRATCH คำศัพท์น่ารู้ที่เป็นได้มากกว่าคำศัพท์ทั่วไป

3877

‘scratch’ ที่แปลว่า การขีดข่วน หรือ รอยขีดข่วน เป็นได้ทั้งคำกริยาแบบต้องการกรรมและไม่ต้องการกรรม รวมถึงเป็นคำนาม และคำคุณศัพท์ได้ด้วย โดยมีความหมายคล้ายกับ ‘mark’, ‘score’ และ ‘scrape’ ตามตัวอย่างประโยคต่อไปนี้

• Please tell me how to stop me scratching myself. (โปรดบอกหน่อยว่าจะทำอย่างไรฉันถึงจะหยุดเกาตัวฉันเองได้)

.

• There are many scratches on this painting. (มีรอยขีดข่วนอยู่หลายรอยบนรูปจิตรกรรมนั้น)

• The project goes ahead with scratch members. (โครงการดำเนินต่อไปด้วยสมาชิกที่เหลืออยู่ – ในรูปคุณศัพท์ scratch จะมีความหมายต่างออกไป หมายถึงสิ่งที่ประกอบจากสิ่งที่เหลือ หรือหมายถึงผู้ร่วมแข่งกีฬาที่ไม่ได้รับแต้มต่อ)

อย่างไรก็ตาม มีคำและสำนวนที่น่าสนใจเกี่ยวกับคำนี้ไม่น้อย ซึ่งมีความหมายแตกยอดออกไป มีสามตัวอย่างที่พบบ่อย ดังนี้ค่ะ ‘from scratch’ และ  ‘scratcher’ 

from scratch – หมายถึงการดำเนินการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยที่เริ่มจากศูนย์ ไม่มีอะไรเตรียมพร้อมไว้ให้ก่อนเลย เจ้าตัวต้องเริ่มทำเองใหม่หมด ไม่สามารถใช้สิ่งที่หลงเหลืออยู่ให้เป็นประโยชน์ในการดำเนินการต่อไปได้

ตัวอย่าง:

• I started this research from scratch by myself. (ฉันเริ่มงานวิจัยนี้จากศูนย์ด้วยตัวฉันเอง)

• Building this business from scratch is his prime achievement. (การสร้างธุรกิจจากไม่มีอะไรในมือเลยในตอนแรกถือเป็นความสำเร็จอย่างสูงของเขา)

• From scratch to completion, I spent about six years writing this novel. (ฉันใช้เวลาหกปีในการเขียนนิยายเรื่องนี้ จากเริ่มต้นจนจบสมบูรณ์)

scratcher – เป็นคำนามที่ความหมายมีได้หลายบริบท ทั้งไม้เกาหลังที่มีคำเต็มว่า backscratcher หรือ towel scratcher ผ้าเช็ดตัวรูปทรงแถบที่ใช้ไว้ถูหลังแบบกึ่งเช็ดกึ่งเกาหลัง หรืออุปกรณ์ที่ให้สัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งแมว เอาไว้ขีดข่วนเล่น รวมถึงคนที่คอยทำหน้าที่เกาคลายอาการคันให้กับคนอื่น

มีสำนวนเกี่ยวข้องที่น่าสนใจคือ You scratch my back and I’ll scratch yours สื่อถึงการเอ่ยปากให้อีกฝ่ายช่วยตัวผู้พูดและตัวผู้พูดจะช่วยตอบแทนในอนาคต

ตัวอย่าง:

• My favorite antique wooden backscratcher has broken. (ไม้เกาหลังที่ทำจากไม้ที่เป็นของเก่ามีค่าของฉันได้หักลงเสียแล้ว)

• No other item can help relieve my itchy back as perfectly as that scratcher. (ไม่มีอุปกรณ์อื่นใดที่จะช่วยบรรเทาอาการคันหลังของฉันได้ดีสมบูรณ์ไปกว่าไม้เกาหลังอันนั้น)

Share
.